كوروناۆيرۋس • 27 قازان، 2021

كوروناۆيرۋس پەن پنەۆمونيادان تاعى 30 ادام قايتىس بولدى

29 رەت كورسەتىلدى

قازاقستاندا ءبىر تاۋلىك ىشىندە كوروناۆيرۋس پەن ونىڭ بەلگىلەرى بار پنەۆمونيادان 30 ادام قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

25 قازانداعى جاعداي بويىنشا COVID-19-دان 26 ادام، ال پنەۆمونياان 4 ادام قايتىس بولدى.

27 قازانداعى جاعداي بويىنشا 49 938 ادام (-43 988 + جانە 5 950 كۆي -) كۆي-دان ەمدەلىپ جاتىر، ونىڭ ىشىندە ستاتسيونارلاردا – 8 584 پاتسيەنت، امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە – 41 354 پاتسيەنت.

  • اۋىر حالدە – 628 پاتسيەنت،
  • اسا اۋىر حالدە – 130 پاتسيەنت،
  • ءوجج اپپاراتىندا – 101 پاتسيەنت.
سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار