سپورت • 15 قىركۇيەك، 2020

UFC «ۇرىسى» كورەرمەنسىز وتەدى

56 رەت كورسەتىلدى

UFC چەمپيونى حابيب نۇرماعامەدوۆ پەن دجاستين گەتدجە اراسىنداعى تيتۋلدىق جەكپە-جەك كورەرمەنسىز وتەدى.

جەكپە-جەك 24 قازاندا ءباا-ءنىڭ ءابۋ-دابي قالاسىنداعى Fight Island ارالىندا وتەدى جانە UFC 254-ءتىڭ باستى جەكپە-جەگى بولادى.

«جەكپە-جەكتەن ەكى اپتا بۇرىن ءابۋ-دا­بي­دە بولۋىمىز كەرەك ەدى. بىراق ءبىز جەرگى­لىكتى كليماتقا تەزىرەك ۇيرەنىسۋ ءۇشىن 40 كۇن بۇرىن ەرتە كەلدىك. قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن تولىعىمەن دايىن بولامىن. تۋرنير جانكۇيەرلەرسىز وتەدى. سوندىقتان تۋىستارىم مەنى ارەنانىڭ قاسىنداعى قوناقۇيدە كۇتەدى»، دەدى حابيب.

ەسكە سالايىق، قازاقستاندىقتار شاۆكات راحمونوۆ پەن سەرگەي موروزوۆ وسى تۋرنيردە UFC-دەگى العاشقى جەكپە-جەگىن وتكىزەدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

قىرعىزدىڭ وڭىندەي...

ونەر • بۇگىن، 08:35

تاعى دا تاريف تۋرالى

ايماقتار • كەشە

قولدان شاپقان قوبىز

رۋحانيات • كەشە

كۇلاندا اپا

ەڭ قىسقا اڭگىمە • كەشە

الاش ات تاريحى

قوعام • كەشە

ءبىر ولەڭنىڭ تاريحى

ادەبيەت • كەشە

سۇلتانماحمۇت جەڭىسى

ادەبيەت • كەشە

دالا مەن دارىن

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار