اباي • 23 قاڭتار، 2020

«ادامزاتتىڭ الىبى – حاكىم اباي» اتتى رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى وتەدى

191 رەتكورسەتىلدى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا 8 اقپان كۇنى ۇلى ابايدىڭ 175 جىلىعىنا وراي «ادامزاتتىڭ الىبى – حاكىم اباي» اتتى رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى وتەدى.

Nur Otan پارتياسىنىڭ قولداۋىمەن، مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى مەن نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتەتىن ءدۇبىرلى دوداعا ەركەبۇلان قاينازار، مۇحتار نيازوۆ، مەيىربەك سۇلتانحان، رۇستەم قايىرتاي، ديدار قاميەۆ، اسەم ەرەجە، بولاتبەك ورازباەۆ، تىلەگەن ءادىلوۆ، قاليجان بىلداشەۆ، نۇرلان ەسەنقۇلوۆ، شالقارباي ءىزباساروۆ، ەرشات قايبولدين، مارات احمەتوۆ، راۋان قايداروۆ، سەرىك قۋانعان، نۇرزات قارۋ قاتارلى ون التى اقىن قاتىسادى. جىر جارمەڭكەسىن ءجۇرسىن ەرمان جۇرگىزەدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

باسىلىم باسشىلارى - ەركىن قىدىر (1962)

باسىلىم باسشىلارى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار