پرەزيدەنت • 11 قىركۇيەك، 2019

ق.توقاەۆ قازاقستان-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 6-وتىرىسىنىڭ اشىلۋىنا قاتىستى

76 رەت كورسەتىلدى

بۇل تۋرالى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي Facebook پاراقشاسىندا جازدى

«قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا باستالعان مەملەكەتتىك ساپارى اياسىنداعى جوسپارلانعان كەزدەسۋلەردىڭ بارلىعىندا بايانداماسىن قازاق تىلىندە جاساۋدا. اتاپ ايتساق، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان-قىتاي ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ 6-وتىرىسىنىڭ اشىلۋىندا سويلەگەن ءسوزىن، سونداي-اق، قحر ىسكەر توپتارىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋىندەگى بايانداماسىن جانە قىتاي قوعامدىق عىلىمدار اكادەمياسىنداعى بايانداماسىن تولىعىمەن مەملەكەتتىك تىلدە جاسادى»، دەپ جازدى بەرىك ءۋالي. 

توقاەۆ

توقاەۆ

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 16:52

قوسشىدا جاڭا مەكتەپ اشىلادى

ءبىلىم • بۇگىن، 16:25

ۇقساس جاڭالىقتار