سپورت • 15 ءساۋىر، 2021

گرەك-ريم كۇرەسىنەن ازيانىڭ ۇزدىكتەرى كىم؟

192 رەت كورسەتىلدى

الماتىداعى بالۋان شولاق اتىنداعى سپورت سارايىندا گرەك-ريم كۇرەسىنەن ازيا چەمپيوناتى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

وسى جارىستا ەسىمدەرى تومەندە اتالعان بالۋاندار جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى:

55 كيلو: 1. يۋ شيوتاني (جاپونيا)، 2. يلحوم باحروموۆ (وزبەكستان)، 3. نۇرمۇحامەت ابدۋللاەۆ (قىرعىزستان) پەن پويا داد مارز (يران).

60 كيلو: 1. ايدوس سۇلتانعالي (قازاقستان)، 2. مەحدي موحسەن نەدجات (يران)، 3. اياتا سۋزۋكي (جاپونيا) مەن كيم سەۋنگحاك (وڭتۇستىك كورەيا).

63 كيلو: 1. سۇلتان اسەت ۇلى (قازاقستان)، 2. مەيسام دالحاني (يران)، 3. دجۋي حۋان (تايپەي) مەن حانجە چۋنگ (وڭتۇستىك كورەيا).

67 كيلو: 1. تسۋچيكا شيمويامادا (جاپونيا)، 2. المات كەبىسباەۆ (قازاقستان)، 3. حۋسسەين اسادي كولماتي (يران) مەن امانتۇر يسمايلوۆ (قىرعىزستان).

72 كيلو: 1. ريۋ حانسۋ (وڭتۇستىك كورەيا)، 2. رۋسلان تسارەۆ (قىرعىزستان)، 3. امين كاۆيانيننەدجاد (يران) پەن تايشي حوري (جاپونيا).

77 كيلو: 1. پيجمان پوشتام (يران)، 2. دالەر رەزا زادە (تاجىكستان)، 3. دەمەۋ جادىراەۆ (قازاقستان) پەن قايراتبەك تۋگولباەۆ (قىرعىزستان).

82 كيلو: 1. جالعاسباي بەردىمۇراتوۆ (وزبەكستان)، 2. كاليدين اسىكەەۆ (قىرعىزستان)، 3. ساتوكي مۇقاي (جاپونيا)

87 كيلو: 1. ناسەر اليزادە (يران)، 2. اتابەك ازيزبەكوۆ (قىرعىزستان)، 3. رۋستام اسساقالوۆ (وزبەكستان) پەن سيۋگحۆان لي (وڭتۇستىك كورەيا).

97 كيلو: 1. مەحدي باليحامزەحدە (يران)، 2. كيم سەن دجۋن (وڭتۇستىك كورەيا)، 3. ەرۇلان ىسقاقوۆ (قازاقستان) پەن بەكسۇلتان ماحمۇتوۆ (قىرعىزستان).

130 كيلو: 1. الياكبار يۋسۋفياحمادچالي (يران)، 2. ءالىمحان سىزدىقوۆ (قازاقستان)، 3. مينجۋن كيم (وڭتۇستىك كورەيا) مەن مۇرات رامونوۆ (قىرعىزستان).

سوڭعى جاڭالىقتار

اقىرەتكە دەيىنگى ادالدىق

ونەر • بۇگىن، 10:23

ۇقساس جاڭالىقتار