ANTIKOR • 12 ءساۋىر، 2021

قوستانايعا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ جۇمىس توبى كەلدى

23 رەت كورسەتىلدى

قوستاناي وبلىسىنا قر سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ جۇمىس توبى تورتكۇندىك ارنايى ىسساپارمەن كەلدى، دەپ حابارلايدى ەgemen.kz.

توپ قۇرامىندا قر اگەنتتىك توراعاسىنىڭ ورىنباسارى دميتري مالاحوۆ، قوعام قايراتكەرى، «پاراسات جولى» رەسپۋبليكالىق ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى سادىقبەك تۇگەل، سونداي-اق اگەنتتىك توراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى جازيرا جىلقىشيەۆا بار.

ارنايى جۇمىس توبى 12 ساۋىردە وبلىس ورتالىعىنداعى «قوستاناي ادالدىق الاڭى» جوبالىق كەڭسەسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسىپ، كەڭسە قىزمەتكەرلەرىمەن، ارنايى مونيتورينگتىك توپ جانە سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن-الۋمەن اينالىساتىن اقپاراتتىق شتاب وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. سونداي-اق، ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە قاراستى ش.قابىلباەۆ اتىنداعى قوستاناي اكادەمياسى ۇجىمى مەن كۋرسانتتارىنىڭ قاتىسۋىمەن كونفەرەنتسيا وتكىزدى.  ودان كەيىن  توبىل قالاسىنا بارعان جۇمىس توبى «توبىل – كومەك الاڭى» فرونت-وفيسىندە تۇرعىنداردى قابىلداپ، قوستاناي اۋداندىق اكىمدىگىنىڭ جانىنان جۇمىس ىستەيتىن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيا وتىرىسىنا قاتىستى.

سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ وكىلدەرى 13 ساۋىردە التىنسارين اۋدانىن ارالاپ، «التىنسارين – كومەك الاڭىندا» اۋدان تۇرعىندارىن قابىلدايدى. سونداي-اق، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرمەن، بيۋدجەت قىزمەتكەرلەرىمەن كەزدەسۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار، سيلانتەۆ اۋىلىنداعى مادەنيەت ۇيىندە «پاراسات جولى»  كلۋبىنىڭ وتىرىسىن وتكىزەدى. جۇمىس توبى ساپار سوڭىندا جەرگىلىكتى كاسىپكەرلەرمەن جانە اۋدان بەلسەندىلەرىمەن كەزدەسۋدى كوزدەپ وتىر.  

جۇمىس ساپارىنىڭ ءۇشىنشى كۇنى اۋليەكول اۋدانىندا جالعاسادى.   اگەنتتىك وكىلدەرى 14 ساۋىردە «امانقاراعاي – كومەك الاڭى» فرونت-ءوفيسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسىپ، وسى اۋىلداعى ورتا مەكتەپتىڭ ۇستازدارىمەن، اتا-انالارمەن كەزدەسەدى. ودان كەيىن اۋليەكولگە ات باسىن بۇرىپ، اۋىلشارۋاشىلىق ماماندارىن دايارلايتىن اۋداندىق كوللەدج مۇعالىمدەرىمەن ديدارلاسادى. سونداي-اق، اۋدان جۇرتشىلىعىمەن، جەرگىلىكتى قوعام بەلسەندىلەرىمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان.  

اگەنتتىك وكىلدەرى وڭىرگە جۇمىس ساپارىنىڭ سوڭعى كۇنى قوستانايداعى ل.تولستوي اتىنداعى كىتاپحانادا وبلىستىق «پاراسات جولى» كلۋبىنىڭ مۇشەلەرىمەن جانە جەرگىلىكتى زيالى قاۋىم وكىلدەرىمەن باس قوسادى.  

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار