جولداسبەك كوشەرباي ۇلى«Egemen Qazaqstan»
1746 ماتەريال تابىلدى

قوعام • 29 ماۋسىم، 2022

بالادان قاشقان بەزبۇيرەك

اتىراۋ وبلىسىندا 8 780 بالاعا تۇراقتى اليمەنت تولەيتىن 5 007 بورىشكەر بار. الايدا باۋىر ەتى – بالاسىنا كومەك بەرۋدەن بەزەتىن بەزبۇيرەكتەر دە كەزدەسەدى. قازىر 185 ادام 290 ملن تەڭگەنىڭ اليمەنتىن تولەۋدەن جالتارىپ ءجۇر.

ايماقتار • 28 ماۋسىم، 2022

ەلەكتروندى باقتاشىنىڭ ەرەكشەلىگى

تسيفرلى تەحنولوگيانى اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنا دا ەنگىزۋگە بولادى. بۇل ءادىستى قۇرمانعازى اۋدانىنداعى «قاراشا» شارۋا قوجالىعى قولعا الدى. قازىر اتالعان شارۋاشىلىقتا ورىسكە شىققان ءمۇيىزدى ءىرى قارا ەلەكتروندى باقتاشىمەن باقىلانادى.

قوعام • 23 ماۋسىم، 2022

«جاسىل ەلگە» – 138 ملن تەڭگە

جاستاردى ەڭبەككە باۋلۋدىڭ ءبىر جولى – «جاسىل ەل» ەڭبەك جاساعىنا تارتۋ. بيىل اتىراۋ وبلىسىندا اتال­عان جوباعا 1 756 جاس تارتىلاتىنى جوسپارلانىپ وتىر.

قوعام • 22 ماۋسىم، 2022

پوليتسيانىڭ جاڭا مودەلى

قوعامنىڭ دا، حالىقتىڭ دا قورعانى – پوليتسەي. مەملەكەت تاراپىنان سالاداعى قۇقىقتىق رەفورماعا اۋقىمدى قولداۋ كورسەتىلىپ كەلەدى. ال ىشكى ىستەر ورگانىندا قانداي رەفورما ەنگىزىلدى؟ ونىڭ ناتيجەسى نەشىك؟

بيزنەس • 22 ماۋسىم، 2022

كاسىپكەرلىككە كەدەرگى كوپ

جاڭا قازاقستاندى قۇرۋعا قا­دام جاسالىپ جاتىر. دەمەك ءبارى جاڭارۋى قاجەت. وسى ورايدا كاسىپ اشىپ، وتاندىق ەكونوميكانى وركەندەتۋگە ۇلەس قوسۋدى كوزدەيتىن كاسىپكەرلەر جەتەرلىك. الايدا ولاردىڭ كەي­بىرى بۇرىنعىشا الدىنان كەسە-كولدەنەڭ قويىلاتىن كەدەرگىدەن قۇتىلا الار ەمەس. كاسىپكەرلەر «اتامەكەن» ۇكپ-نىڭ اتىراۋ وڭىرلىك فيليالىنا وزدەرى تاپ بولىپ وتىرعان 35 ماسەلەنى شە­شىپ بەرۋدى ۇسىنعان.

قوعام • 22 ماۋسىم، 2022

تەز دايىندالاتىن تاعامنىڭ تاۋقىمەتى

تەز دايىندالاتىن تاعامنىڭ ءدامى ءتىل ۇيىرەتىن شىعار. اسىققان ادامنىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەۋىنە دە قولايلى بولار. الايدا دارىگەرلەر ونى ءنارلى تاعامنىڭ قاتارىنا جاتقىز­بايدى. ويتكەنى ءتۇرلى ايىقپاس دەرتكە ۇشىراتۋى مۇمكىن مۇنداي تاعامنىڭ تاۋقىمەتى از ەمەس. سوعان قاراماستان، بۇگىنگى قوعامنىڭ بار بۋىنى تەز تاعامعا اۋەستىگىن تەجەي الماي وتىر.

ايماقتار • 21 ماۋسىم، 2022

تابيعاتتى تاعىلىق توزدىرىپ تۇر

مۇنايلى اتىراۋدىڭ تۇرعىندارى اۋا­نىڭ لاستانعانى جونىندە ءالسىن-ءالسىن شاعىم ايتادى. ازىرگە جاسىل جەلەك كوبەيمەي تۇر. ونىڭ ۇستىنە كليماتى قاتالداۋ وڭىردە تابيعاتقا قارسى تاعىلىق ارەكەت تولاستار ەمەس.

قوعام • 21 ماۋسىم، 2022

بۇرالقى يت: دوس پا، الدە قاس پا؟

«يت – ادامنىڭ دوسى» دەيتىن تۇسىنىك بار ەدى. قازىر ءدال وسىلاي دەۋدىڭ قيسىنى جوق. نەگە؟ ويتكەنى بۇرالقى يت سانى كوبەيدى. يت تە ءالى كەلەتىن ادامدى بىلەدى-اۋ دەيمىن. اسى­رەسە شاھار كوشەسىن شارلاعان ءتورت اياقتى حايۋان بالا­لارعا قاس جاۋىن كورگەندەي ءجيى شابۋىلدايتىن بولدى.

ايماقتار • 17 ماۋسىم، 2022

كونە عاسىر كۇمبىرى

اتىراۋ قالاسىنىڭ ىرگەسىندەگى ەركىنقالا اۋىلىنا بارار جولدا ءار كۇنى ءتۇرلى ءىس-شارا وتەتىن ەتنوپارك اشىلدى. ەتنوپاركتى كاسىپكەر گۇلجان قوزەكەشەۆا Nurly tal دەپ اتاعان. ونى اشۋ جونىندەگى يدەيا بەس جىل بۇرىن تۋىنداپتى.

قوعام • 17 ماۋسىم، 2022

ءماريام – الەم مودەلى

توعىز جاسار ءماريام يشان­عاليەۆا قۇرمانعازى اۋدانىنداعى كوپتوعاي اۋىلىندا تۇرادى. بيىل 3-سى­نىپتى ۇزدىك بىتىرگەن. بىلتىر «الەمدىك مودەل-2021» جانە «جەر شا­رىنىڭ سۋپەرمودەلى – 2021» اتالىمىن جەڭىپ العان ەدى.