جولداسبەك كوشەرباي ۇلى«Egemen Qazaqstan»
1886 ماتەريال تابىلدى

ءبىلىم • 16 تامىز، 2022

جاڭا مەكتەپتەر كوبەيەدى

اتىراۋ وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ايناگۇل دۇيسەكەنوۆانىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا وقۋ جىلىندا 200 مەكتەپتە العاشقى قوڭىراۋ سوعىلادى. ءبىلىم وردالارىنداعى ساباققا 138 مىڭنان استام وقۋشى كەلەدى.

قوعام • 16 تامىز، 2022

جالبىز بەن جاۋىنقۇرت وسىرەدى

ەرىنبەگەن ادامعا كاسىپ كوپ. ماسەلەن، اتىراۋلىق انار بەكمامبەتوۆا وزگەلەرگە توسىن كورىنگەنىمەن، ۇلگى بولارلىق ءىستى قولعا الدى. قازىر جەكە ءۇيىنىڭ اۋلاسىندا ماروككو جالبىزى مەن كاليفورنيالىق جاۋىنقۇرتتى ءوسىرىپ وتىر.

ايماقتار • 15 تامىز، 2022

مۇنايلى ءوڭىر مۇڭايماسا ەكەن

ەل ەكونوميكاسىندا ستراتەگيالىق ماڭىزى باسىم اتىراۋ وبلىسىندا 123 جىل بۇرىن «قارا التىننىڭ» العاشقى بۇرقاعى اتقىلاعان. سودان بەرى بۇل وڭىردە مۇناي-گاز ونەركاسىبى كەڭ قانات جايدى. جاڭا كەن ورىندارى اشىلىپ، حالىقارالىق جوبالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ەنەرگەتيكا ءمينيسترى بولات اقشولاقوۆ اتىراۋلىقتارمەن كەزدەسۋدە مۇنايلى ءوڭىردىڭ مۇمكىندىگى مەن مۇناي-گاز سالاسىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرى تۋرالى ايتىپ بەردى.

ايماقتار • 15 تامىز، 2022

41 جوباعا – 11،2 ملرد تەڭگە

ەلىمىزدە بۇقارانىڭ الەۋمەتتىك ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا سەرپىن بەرەتىن «اۋىل – ەل بەسىگى» جوباسى بار. ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى باۋىرجان وماربەكوۆتىڭ مالىمەتىنشە، بيىل وسى جوبامەن اتىراۋ وبلىسىنىڭ 30 اۋىلىندا الەۋمەتتىك نىساندار مەن جول سالۋ سەكىلدى 41 جوبانى ىسكە اسىرۋعا 11،2 ملرد تەڭگە بولىنگەن.

ايماقتار • 11 تامىز، 2022

اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ جاڭا ورىنباسارلارى تاعايىندالدى

بۇگىن وبلىس اكىمى سەرىك شاپكەنوۆ جاڭا ورىنباسارلارىن تانىستىردى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسىمىنە سايكەس وبلىس اكىمىنىڭ وكىمىمەن قايرات تالاپ ۇلى نۇرتاەۆ پەن جاسۇلان وراق ۇلى بيسەنبيەۆ اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

مەديتسينا • 11 تامىز، 2022

الۋان اۋرۋدى انىقتايتىن اپپارات

اتىراۋ وبلىستىق اۋرۋحاناسىندا الۋان ءتۇرلى اۋرۋدى انىق­تاي­تىن FibroScan اپپاراتى ىسكە قوسىلدى. ەندى بۇل اپپاراتپەن باۋىردىڭ زاقىمدانۋىن، تسيرروز بەن ونكولوگيالىق اۋرۋدىڭ بەلگىسىن انىقتاۋعا جول اشىلىپ وتىر. جاڭا اپپاراتتى «تەڭىزشەۆرويل» جشس دەمەۋشىلىك كومەكپەن الىپ بەردى.

ايماقتار • 09 تامىز، 2022

بىرىكتىرە باسقارۋعا بەتبۇرىس

بۇگىنگى ءداۋىردى تسيفرلاندىرۋسىز ەلەستەتۋ مۇمكىن ەمەس. وتاندىق ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسى تسيفرلاندىرۋ تەحنولوگياسىنا بەت بۇردى. مۇنداي جاڭا تەحنولوگيا ەنەرگەتيكا سالاسىنا دا اۋاداي قاجەت.

ايماقتار • 09 تامىز، 2022

«اۋىل اماناتى» ءۇمىتتى اقتاسا يگى

اتىراۋ وبلىسىندا تەك ازىق-ت ۇلىك قانا ەمەس، كەز كەلگەن تاۋاردىڭ باعاسى ۇشىنىپ تۇر. تۇرعىندار باعانىڭ ءجيى قىمباتتايتىنى جونىندە شاعىم ايتادى. وتكەن اپتادا Amanat پارتياسىنىڭ وڭىرلىك فيليالى جانىنداعى مونيتورينگتىك توپ ساۋدا ورىندارىن ارالاپ، كەيبىر ازىق-ت ۇلىكتىڭ قىمباتتاعانىنا كوز جەتكىزدى.

تاريح • 08 تامىز، 2022

وتىراردان سىر شەرتەر كورمە

اتىراۋداعى تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە قۇن­دى جادىگەرلەر قو­يىل­عان ەرەكشە كورمە ءوتىپ جاتىر. كورمەگە وتىرار قالاسىنىڭ تاريحىنان سىر شەرتەر 80-نەن استام قۇندى جا­دىگەر قويىلعان.

قوعام • 05 تامىز، 2022

سۋعا كەتكەندەر ازايار ەمەس

سۋ – ءتىلسىز جاۋ. اسىرەسە جاز مەزگىلىندە وزەن-كولگە سۋعا تۇسكەندەردىڭ اراسىنان وكىنىشكە ۇرىندىرار قايعىلى وقيعاعا ۇشىرايتىندار از ەمەس. سول سەبەپتەن بيىل وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى سۋ ايدىندارىنداعى قاۋىپتى ۋچاسكەلەردىڭ جاعالاۋىنا 125 بەلگى ورناتتى.