بايان قۋاندىققىزى«Egemen Qazaqstan»
1 ماتەريال تابىلدى

قوعام • 01 جەلتوقسان، 2020

اقتوبەدە وتباسىلار باسپانالى بولدى

تۇڭعىش پرەزيدەنت كۇنىنە وراي اقتوبە قالاسىنىڭ نۇر-اقتوبە تۇرعىن ءۇي الابىندا جاڭادان سالىنعان 256 پاتەرلىك تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz