دۋمان اناش«Egemen Qazaqstan»
343 ماتەريال تابىلدى

مەديتسينا • كەشە

قۇلاعىنىڭ مۇكىسىنەن قۇتىلعانىنا قۋانىشتى

مۇحتار بار بولعانى 32 جاسىندا سول قۇلاعىنان ايىرىلىپ، وڭ قۇلاعىمەن عانا ەستيتىن بولعان.

مەديتسينا • كەشە

وتاندىق فارماتسەۆتيكا – ءدارى-دارمەك قاۋىپسىزدىگىنىڭ كەپىلى

جۋىردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ بارىسىندا كوروناۆيرۋس پاندەمياسى جاعدايىندا قازاقستانداعى ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىكتى قالپىنا كەلتىرۋ جونىندەگى شارالاردى قاراستىرا وتىرىپ، وتاندىق فارماتسەۆتيكا سالاسىن دامىتۋ اياسىندا 2025 جىلعا قاراي ءوندىرىس ۇلەسىن 50%-عا دەيىن ۇلعايتۋ كوزدەلگەنىن ايتتى. پرەزيدەنت مەديتسينالىق جابدىقتار ءوندىرىسى بەلسەندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، اتالعان سالانىڭ ينۆەستيتسيالار ءۇشىن اشىق ەكەنىن جانە مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ كورسەتىلەتىنىن جەتكىزدى.

قازاقستان • كەشە

اپاتتىق جۇكتەمەگە توتەپ بەردى: ۇلتتىق وپەراتور ەكى وبلىس تۇتىنۋشىلارىن گازسىز قالدىرعان جوق

كۇنى كەشە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ اۋماعىنداعى «سويۋز» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىنداعى اپاتتىق جاعدايعا جانە رەسەيلىك گاز ءترانزيتىنىڭ توقتاتىلۋىنا بايلانىستى، ۇلتتىق وپەراتور – «قازترانسگاز» اق گاز كولەمىنىڭ تولىق جەتكىزىلمەگەنىن وتەۋ جانە باتىس قازاقستان مەن اتىراۋ وبلىستارىنىڭ تۇتىنۋشىلارىن تۇراقتى گازبەن جابدىقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جەدەل شارالار قابىلدادى.

قوعام • 24 اقپان، 2021

زەينەتاقى جيناعىنا قانداي ەم الۋعا بولادى؟

بيىل 2 قاڭتاردا ەل پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ زەينەتاقى جيناعىنىڭ ءبىر بولىگىن ماقساتتى تۇردە پايدالانۋعا قاتىستى زاڭعا قول قويعان سوڭ، قازاقستاندىقتاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارىن پايدالانۋ ءۇشىن جاڭارتىلعان «جەتكىلىكتىلىك شەگى» جاريالانعانى بەلگىلى. زەينەتاقى جيناعىنان الۋعا بولاتىن سومانى بجزق سايتىنان كورۋگە بولادى. سونىمەن قاتار زەينەتاقىنى پايدالانۋ بويىنشا مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ءتىزىمى بەكىتىلدى.

ەكونوميكا • 23 اقپان، 2021

Fitch Ratings اگەنتتىگى راستادى

Fitch Ratings رەيتينگ اگەنتتىگى قازاقستاننىڭ كرەديتتىك رەيتينگىن «BBB» دەڭگەيىندە راستادى، بولجام «تۇراقتى».

الەم • 23 اقپان، 2021

ۇندىستانعا ەكسپورت 26،7%-عا ءوستى

جۋىردا ەلىمىزدىڭ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى ق.تورەباەۆ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى پرابحات كۋماردىڭ قازاق­ستان­داعى ميسسياسى مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى ونلاين-فورماتتا كەزدەسۋ وتكىزدى.

قوعام • 23 اقپان، 2021

ەڭبەك نارىعى وڭالىپ كەلەدى

«ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» اق دەرەكتەرى بويىنشا، 2020 جىلدىڭ سوڭىندا جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىقتارىندا تىركەلگەن جۇمىسسىزدار سانى جۇمىس كۇشى سانىنىڭ 1،5%-ىن، ياعني 141،8 مىڭ ادامدى قۇرادى.

قوعام • 23 اقپان، 2021

مەردىگەرلەرمەن شارت جاساسۋ مۇمكىندىگىن سۇرايدى

«اتامەكەن» ۇكپ وڭدەۋ ونەركاسىبى دەپارتامەنتى تاراپىنان ۇسىنىلاتىن نورمالار قۇرىلىس ساپاسىنىڭ تومەندەۋىنە جانە كاسىپكەرلىك قىزمەت ەركىندىگىنىڭ بۇزىلۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.

ەكولوگيا • 22 اقپان، 2021

گيدرولوگيالىق بەكەتتەر سانى ارتادى

ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ Facebook-تەگى پاراقشاسىندا «قازگيدرومەت» رمك باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى سەرىك سايروۆتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە 377 گيدرولوگيالىق بەكەتتە گيدرومەتەورولوگيالىق مونيتورينگ جۇرگىزىلۋدە.

قارجى • 19 اقپان، 2021

Tengri Bank اق-نى تاراتۋ كوميسسياسىن قۇرۋ تۋرالى

Tengri Bank اق قىزمەتىن ءماجبۇرلى تۇردە توقتاتۋ تۋرالى مامان­دان­دى­رىل­عان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنىڭ شەشىمى 2021 جىلدىڭ 15 اق­پانىندا زاڭدى كۇشىنە ەندى. ءدال وسى كۇنى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامى­تۋ اگەنتتىگى بانكتىڭ تاراتۋ كوميسسياسىن قۇردى. سوعان سايكەس بانك ىس­تەرىن باسقارۋ بويىنشا وكىلەتتىك قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا وسى كو­ميسسياعا بەرىلەدى.