دۋمان اناش«Egemen Qazaqstan»
93 ماتەريال تابىلدى

ەكونوميكا • 21 اقپان، 2020

3،3 ملرد تەڭگە جەرگىلىكتى تاۋارلاردى ساتىپ الۋعا جۇمسالدى

«قازترانسويل» اق وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەرگە بەلسەندى تۇردە قولداۋ كورسەتىپ وتىر. كاسىپورىننىڭ بىلتىر ساتىپ الۋداعى جەرگىلىكتى قامتۋ ۇلەسى ەنشىلەس جانە بىرلەسىپ باقىلاناتىن كاسىپورىنداردى ەسكەرگەندە 74 پايىزدى قۇرادى جانە جيىنتىعى 105 ملرد تەڭگەدەن استى.

ەكونوميكا • 21 اقپان، 2020

مۇناي مەن كوندەنسات ءوندىرۋ دەڭگەيى تۇراقتى

«قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسى» اق 2019 جىلدىڭ وندىرىستىك ناتيجەلەرىن جاريالادى.

ەكونوميكا • 21 اقپان، 2020

جاڭا ەنەرگيا بلوگى ىسكە قوسىلادى

ەكىباستۇز گرەس-2 ديرەكتورلار كەڭەسى ستانساداعى 3-ءشى ەنەرگيا بلوك قۇرىلىسىنىڭ جوباسىن ودان ءارى ىسكە اسىرۋدى قولداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

ەكونوميكا • 19 اقپان، 2020

30 ملن تونناعا جۋىق مۇناي ءوندىردى

1979 جىلى اشىلعان تەڭىز مۇناي كەنىشى – الەمدەگى ەڭ تەرەڭ جانە ءىرى مۇناي كەنىشتەرىنىڭ ءبىرى. اتالعان كەنىشتە 1993 جىلى 6 ساۋىردە قازاقستان مەن «شەۆرون» كومپانياسى اراسىندا جاسالعان كەلىسىم نەگىزىندە قۇرىلعان «تەڭىزشەۆرويل» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىندە بىلتىر مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 29،79 ملن توننانى (237،7 ملن باررەل) قۇرادى.

قارجى • 31 قاڭتار، 2020

سالىمشىلارعا وتەم تولەۋ مەرزىمى ۇزارتىلدى

ەۋرازيالىق بانكى بولىمشەلەرىندە «استانا بانكى» اق سالىمشىلارىنا وتەم تولەۋ مەرزىمى 2020 جىلدىڭ 27 شىلدەسىنە دەيىن ۇزارتىلدى. قازاقستاننىڭ دەپوزيتتەرگە كەپىلدىك بەرۋ قورى (قدكبق) مەن ەۋرازيالىق بانك ءتيىستى كەلىسىمگە قول قويدى.

قوعام • 28 قاڭتار، 2020

قاڭتارداعى قارلى قۇرساۋ

سوڭعى كۇندەرى تۇتەپ تۇرعان اق بورانعا بايلانىستى ەلوردادا توتەنشە جاعداي جاريالاندى. ۇيىتقي سوققان قاڭتاردىڭ قارلى بورانىنان قاباعى اشىلماي قويعان كەيىنگى كۇندەر ەل استاناسى مەن تەرىسكەي وڭىرلەردىڭ كوممۋنالدىق جانە قۇتقارۋ قىزمەتى ءۇشىن سىن بولىپ تۇر.

ساياسات • 27 قاڭتار، 2020

عىلىمي جاريالانىمدارعا تالاپ كۇشەيەدى

تاياۋدا ەلىمىزدىڭ ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ الەۋمەت­تىك جەلىدەگى جازباسىندا وتاندىق عىلىم سالاسىندا قابىلدانعان نەگىزگى نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەر، اتاپ ايتقاندا، عىلىمدى قارجىلاندىرۋ جانە مەملەكەتتىك عىلىمي-تەحنيكالىق ساراپتاما جۇرگىزۋ ەرەجەلەرى، ۇلتتىق عىلىمي كەڭەس (ۇعك) ەرەجەسى مەن قۇرامىنىڭ قايتا قارالۋى تۋرالى ەگجەي-تەگجەيلى اڭگىمەلەگەن بولاتىن.

قوعام • 27 قاڭتار، 2020

بۋللينگ قۇربانى – جاسوسپىرىمدەر

11-15 جاستاعى ءاربىر بەسىنشى قازاقستاندىق ءجاسوسپىرىم اي سايىن بۋللينگتىڭ قۇربانى نەمەسە قاتىسۋشىسى بولادى. وعان قاتىسۋ ۇلدار اراسىندا كوبىرەك تارالعان.

قوعام • 24 قاڭتار، 2020

ارقادا اقتۇتەك بوران

«تۋعان اي تۇرسا – ۇركەرگە قارسى قاراپ، قىس تۇسەر – شاقىرايىپ بوران بوراپ» دەگەندەي، ارقادا اقتۇتەك بوران بوراپ تۇر. جىلىك جۇگىرەر قىستىڭ شىلدەسى بەل ورتاسىنان اۋعاندا باستالعان بوران بىرنەشە كۇنگە سوزىلادى دەيدى. ارينە قىس قىستىعىن قىلماسا، جاز جازدىعىن قىلمايدى. تابيعات ۇستەمدىگىن ءبىر تانىتىپ قويعانىنىڭ دا قايىرى بار شىعار...

قوعام • 22 قاڭتار، 2020

دەموگرافيا دابىلى

بىلتىر ەلىمىزدە كەدەيلىك شەگىندەگى كوپ بالالى انالار مەن وتباسىلاردى قولداۋ­عا ارنالعان ءىس-شارالار قابىلدانعانى بەلگىلى. بيىل اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك بەرۋ جۇيەسىنە بىرقاتار وزگەرتۋلەر ەنگىزىلىپ، تابىسىنا قاراماستان 4 جانە ودان دا كوپ بالاسى بار وتباسىلارعا تۇراقتى جاردەماقى جانە تابىسى تومەندەرىنە وعان قوسا اتاۋلى كومەك بەرىلە باستادى.