بايان قۋاندىققىزى«Egemen Qazaqstan»
186 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 28 ناۋرىز، 2021

اقتوبە وبلىسى «سارى ايماقتا» تۇر

كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ تارالۋى بويىنشا  22 ناۋرىزدان  باستاپ «سارى» ايماققا كىرگەن اقتوبە وبلىسىندا كۇن ساناپ ينفەكتسيا جۇقتىرعاندار قاتارى كوبەيىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz Oبلىستىق سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق دەپارتامەنتتىڭ مالىمەتىنە سۇيەنە وتىرىپ.

ايماقتار • 25 ناۋرىز، 2021

ناۋرىز بورانىندا اداسقاندار قۇتقارىلدى

ناۋرىز مەرەكەسى كۇندەرى اقتوبە وبلىستىق تجد كەزەكشىلىك بولىمىنە تراكتورمەن  جىلقىلارىن ىزدەۋگە شىققان قوبدا اۋدانىنىڭ 3 تۇرعىنىنىڭ اداسىپ كەتكەنى جونىندە حابارلاما ءتۇستى. دەرەۋجەكە قۇرامنان 3 ادام جانە بىرنەشە ارناۋلى تەحنيكا ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىناجۇمىلدىرىلىپ، ولار ەكى ساعاتتان سوڭاداسقانداردى شولقارا ەلدى مەكەنىنە جاقىن جەردەن تاپتى. قۇتقارىلعاندارعا مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولمادى دەپ حابارلايدى ەgemen.kz.

ايماقتار • 25 ناۋرىز، 2021

اۋدان بيۋدجەتىن ارتتىردى

بىلتىر رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن اقتوبە وبلىسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى قۇرىلىمدارىنا بولىنگەن سۋبسيديالاردى الۋعا وڭىردەگى شارۋا قوجالىقتارىنان 5 مىڭنان اسا ءوتىنىم كەلىپ ءتۇستى. اسىرەسە جەكە قوجالىقتار مال ازىعىنا سۋبسيديا الۋعا ايرىقشا ىنتالى بولدى.

ءبىلىم • 24 ناۋرىز، 2021

اقتوبەدەگى عاسىرمەن قۇرداس مەكتەپتەردىڭ جاي-كۇيى تالقىلاندى

اقتوبە قالاسىنداعى ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەر ماسەلەسى وزەكتىلىگىن جويعان جوق. سونىڭ ىشىندە ءالى  كۇنگە دەيىن ۇزدىكسىز ءبىلىم بەرىپ كەلە جاتقان كەڭەس وكىمەتىنىڭ العاشقى جىلدارى سالىنعان ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى عيماراتتارىنا كۇردەلى ساراپتاما جاساۋ قاجەت بولىپ وتىر. ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەر ماسەلەسىنىڭ تۇبىرىمەن شەشىلمەۋىنە قالا  تۇرعىندارى سانىنىڭ جىل سايىن كوبەيىپ جاتقاندىعى دا اسەر ەتىپ كەلەدى. وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى جولداس باتىرحان الداعى وقۋ جىلىندا مەكتەپتەر جۇكتەمەسىن ازايتۋ تاقىرىبىندا قالاداعى بارلىق ورتا مەكتەپ ديرەكتورلارىمەن جيىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ەكولوگيا • 20 ناۋرىز، 2021

شالقار كولىنىڭ ءتۇبىن تازارتۋ جۇمىستارى باستالدى

بۇل تۋرالى وڭىردەگى وزەكتى ەكولوگيالىق ماسەلەلەردى شەشۋگە ارنالعان  جيىندا بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قازاقستان • 17 ناۋرىز، 2021

سارمات جاۋىنگەرىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى

اقتوبە وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ  مۋزەيىنىڭ كورمە زالىندا تەمىر اۋدانى تاسقوپا ەلدى مەكەنىنىڭ جانىنداعى قورىمنان تابىلىپ، قايتا جاراقتاندىرىلعان سارمات تايپاسى جاۋىنگەرىنىڭ عىلىمي تانىستىرىلىمى ءوتتى دەپ حابارلايدى  Egemen.kz

ايماقتار • 12 ناۋرىز، 2021

اقتوبەدە «پاراسات جولى» جوباسى قولعا الىندى

اقتوبە وبلىسىنا  كەلگەن «پاراسات جولى» رەسپۋبليكالىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى، جازۋشى، قوعام قايراتكەرى سادىبەك تۇگەل جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى توراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى جازيرا جىلقىشيەۆامەن كەزدەسۋىندە ءوڭىر باسشىسى  وڭداسىن ورازالين   سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى بەلسەندى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ وتىرعان جوبالار تۋرالى ايتىپ بەردى. قولعا الىنعان جوبالاردىڭ ىشىندە  وڭىردەگى 233 مەملەكەتتىك كىتاپحانا اياسىندا قولعا الىنعان «پاراسات جولى» ورتالىقتارىنىڭ ماڭىزى زور  دەپ حابارلايدى Egemen.kz

ايماقتار • 04 ناۋرىز، 2021

جارىلىسقا گاز باللوندار سەبەپ بولدى

24 اقپان كۇنى تۇنگە قاراي مۇعالجار اۋدانى مۇعالجار ەلدى مەكەنىندەگى جەكە تۇرعىن ۇيدە گاز باللونى جارىلىپ، وسى ءۇيدىڭ 11 جاستاعى بالاسى وقيعا ورنىندا قايتىس بولدى. قازىرگى ۋاقىتتا 52 جاستاعى ءۇي يەسى مەن ونىڭ 22 جاستاعى ۇلكەن بالاسى وبلىستىق جەدەل جاردەم اۋرۋحاناسىندا جاتىر. قايعىلى وقيعاعا ءۇي يەسىنىڭ دالادا ايازدا ساقتالعان 50 ليترلىك گاز باللونىن ۇيگە كىرگىزۋى سەبەپ بولعان. تىعىزدالىپ تولتىرىلعان جابىق ىدىس ءبىر جارىم ساعاتتان كەيىن جارىلىسقا اكەپ سوقتىرعان.

ايماقتار • 02 ناۋرىز، 2021

اقتوبەدە «يگى ىستەر» مارافونى باستالدى

ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان «يگى ىستەر مارافونى» جالپىۇلتتىق اكتسياسىنا اقتوبەلىكتەر ء وز ۇلەستەرىن قوسۋعا كىرىستى. جالپىۇلتتىق ءىس-شاراعا وڭىرىمىزدەگى  ەتنيكالىق توپتاردىڭ وكىلدەرى دە بەلسەندى  تۇردە قاتىسا باستادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ايماقتار • 02 ناۋرىز، 2021

اقتوبەدە يەسىز ينجەنەرلىك جەلىلەر كوممۋنالدىق مەنشىككە بەرىلەدى

اقتوبە قالاسى مەن اۋداندارىنداعى بۇرىنعى كوممۋنالدىق مەنشىكتىڭ يەسىز قالعان  گاز، سۋ  تاسىمالداۋشى جانە  تاراتۋشى جەلىلەرى  تابيعي مونوپوليالار سۋبەكتىلەرىنىڭ قاراماعىنا سەنىمگەرلىك باسقارۋ بويىنشا بەرىلەدى دەپ حابارلايدى Egemen.kz.