جاقسىلىق ساعادات«Egemen Qazaqstan»
500 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 14 شىلدە، 2022

باتىر بابالار جولىمەن

بيىل داڭقتى قولباسشى، دارابوز اتانعان قاراكەرەي قابانباي باتىردىڭ تۋعانىنا 330 جىل. وسىعان بايلانىس­تى جانە ۇلت ۇستازى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ 150 جىل­دىعى مەن مەملەكەت باسشى­سىنىڭ باستاماسىمەن جاڭادان قۇرىلعان اباي وبلىسىنىڭ قۇرمەتىنە وراي ۆەلو-ەكسپەديتسيا ۇيىمداستىرىلدى.

تانىم • 13 شىلدە، 2022

قىمىزدان اسقان ءدام بار ما؟!

«قىمىزدان اسقان ءدام بار ما؟!» – بۇل اۋىل شارۋاشىلىعى عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، دوتسەنت تولەۋعازى سەيسەن ۇلىنىڭ عىلىمي تانىمدىق كىتابى. جۋىردا اتالعان ەڭبەكتىڭ تانىستىرىلىمى سەمەيدە وتكىزىلىپ، ونىڭ ءبىراز داناسى وقىرماندارعا جول تارتتى.

ءبىلىم • 13 شىلدە، 2022

سەمەيلىك وقۋشىنىڭ جەڭىسى

سەمەي قالاسىنداعى فيزيكا-ماتەماتيكا باعىتىنداعى نازارباەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى شىڭعىس توقانوۆ XXIX حالىقارالىق «تۋيماادا» وقۋشىلار وليمپياداسىندا 1 ورىندى جەڭىپ الدى.

ايماقتار • 08 شىلدە، 2022

تاتتىگە تالاس كۇشەيدى

تاياۋدا الەۋمەتتىك جەلىلەردە حالىقتىڭ قانتقا تالاسىپ جات­قان ۆيدەوسى تاراعان ەدى. بۇل – سەمەيدەگى ساۋدا ورتالىق­تارى­نىڭ بىرىندە ورىن العان جاعداي. قازىر جەرگىلىكتى دۇكەندەردەن اتالعان ازىق-ت ۇلىك ءونىمىن ارزان باعاعا تابۋ قيىن.

ايماقتار • 07 شىلدە، 2022

اسپالى كوپىر جوندەۋدى قاجەت ەتەدى

سەمەيدىڭ سيمۆولىنا اينالعان اسپالى كوپىر جوندەۋدى قاجەت ەتەدى. وسىدان جيىرما جىل بۇرىن پايدالانۋعا بەرىلگەن ستراتەگيالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ ابدەن توزىعى شىقتى. بۇل ارالىقتا جەرگىلىكتى ماماندار قانشا جەردەن كوپىردى كۇتىپ ۇستاۋعا تىرىسقانىمەن بۇدان ماردىمدى ناتيجە شىقپاعان.

قوعام • 05 شىلدە، 2022

كىتاپحاناشىلاردىڭ جالاقىسى از

كىتاپحانا قىزمەتىندە جۇمىس ىستەيتىن جاس مامانداردىڭ جالاقىسى 65 مىڭ تەڭگە. لايىقتى ەڭبەكتىڭ قايتارىمى بولماعاندىقتان، جاستار بۇل سالادان كەتۋگە ءماجبۇر. بۇل تۋرالى سەمەيدەگى اباي اتىنداعى كىتاپحانانىڭ قىزمەتكەرلەرى وڭىرگە كەلگەن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى ءامىرحان راحىمجانوۆ پەن جانات وماربەكوۆامەن وتكەن كەزدەسۋدە ايتتى.

قارجى • 04 شىلدە، 2022

بانكتەر مەن كريپتوبيرجالاردىڭ ىنتىماقتاستىعى

«استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىندا تىركەلگەن كريپتوبيرجالار مەن قازاقستاننىڭ بانكتەرى سەرىكتەستىك بايلانىستى نىعايتۋ ماقساتىندا قاناتقاقتى جوبانى قولعا الدى.

ايماقتار • 30 ماۋسىم، 2022

اقشوقىدا ارقار اتقان...

اياگوز اۋدانىندا ەر ادام 13 ميلليون تەڭگەنىڭ جان­ۋارلارىن زاڭسىز اتقان.

ەكونوميكا • 29 ماۋسىم، 2022

شاريعات تالاپتارىنا سايكەس العاشقى بيرجالىق نوتا

Astana International Exchange (AIX، «بيرجا») iX Islamic Exchange Traded Notes جاڭا بيرجالىق نوتالارىنىڭ («نوتالار») ليستينگى تۋرالى حابارلادى. ولاردىڭ بازالىق اكتيۆتەرى iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (ISDW) اكتسيالارى سانالادى.

قازاقستان • 28 ماۋسىم، 2022

بولاشاعىمىزعا بەيقام قارامايىق

جاسىراتىنى جوق، بيىك مىنبەرلەردەن بولسىن نەمەسە القالى جيىنداردا: «بولاشاق – جاستاردىڭ قولىندا»، «بالالار – جارقىن بولاشاعىمىزدىڭ كەپىلى»، دەگەندەي ۇراندى سوزدەردى ءجيى ەستىپ جاتامىز. اقىرى كەمەل كەلەشەگىمىزدى جاس ۇرپاقپەن بايلانىستىرادى ەكەنبىز، وندا ولاردىڭ وزىق يدەيالارىن جۇزەگە اسىرۋ مەن قولايلى ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن قانداي جاعدايلار جاسالىپ جاتىر؟ العاش­قى قادامدارىن ەندى جاساي باستا­عان بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن تولىعىمەن قامتي الدىق پا؟