جاقسىلىق ساعادات
جاقسىلىق ساعادات«Egemen Qazaqstan»
500 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 14 تامىز, 2022

اباي وبلىسىندا ساق ءداۋىرىنىڭ ەسكەرتكىشى تابىلدى

اباي وبلىسىنىڭ اياگوز اۋدانىندا ساق داۋىرىنە تيەسىلى ەسكەرتكىش تابىلدى. بوزاي اۋىلىنىڭ ماڭىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان ارحەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە ءبىزدىڭ زامانىمىزعا دەيىنگى VII-VI عاسىرمەن مەرزىمدەلەتىن, ياعني ەرتە تەمىر ءداۋىرىنىڭ جەرلەۋ-عۇرىپتىق ەسكەرتكىشى انىقتالدى, دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ايماقتار • 12 تامىز, 2022

كۋرچاتوۆتا مەديتسينا ماماندارى تاپشى

كۋرچاتوۆتاعى قالالىق اۋرۋحانادا كوپ جىلدان بەرى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلمەگەن. بۇعان قوسا مۇندا كادر تاپشىلىعى قاتتى سەزىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى اباي وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرلان ۇرانحاەۆتىڭ وسى وڭىرگە جاساعان ساپارى كەزىندە بەلگىلى بولدى.

اباي • 11 تامىز, 2022

ۇلى شايىر ۇلىقتالعان كۇن

تامىزدىڭ 10 جۇلدىزى – قازاقتىڭ باس اقىنى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ تۋعان كۇنى. وسىعان بايلانىستى سەمەيدە جوسپارلانعان مەرەكەلىك ءىس-شارالار ۇلى شايىردىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويىپ, ونىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتۋدەن باستالدى.

ايماقتار • 10 تامىز, 2022

توزعان جولدا وزعان ءومىر قايدان بولسىن...

بورودۋليحا اۋدانىنداعى اۋىلدى ەلدى مەكەندەردە جولدىڭ ساپاسى سىن كوتەرمەيدى. كەيبىر اۋىلداردا جول مۇلدەم جوق دەسە دە بولادى. بۇل تۋرالى اۋدان حالقى وبلىس اكىمىمەن كەزدەسۋدە ايتتى.

ايماقتار • 09 تامىز, 2022

كوپىردىڭ جايىن قوزعاساق...

جول-كولىك ينفراقۇرىلىمى سالاسىندا كوپىردىڭ الەۋمەتتىك ءارى ستراتەگيالىق ماڭىزدىلىعى جوعارى. وكىنىشتىسى سول, سەمەي قالاسىنداعى 4 كوپىردىڭ ەكەۋىنىڭ جاعدايى الاڭداتارلىقتاي.

ەكولوگيا • 09 تامىز, 2022

تۇياقتى اڭنىڭ ءوسىمى تۇراقتى

سەمەي وڭىرىندەگى ەرەكشە قورعاۋداعى تابيعي اۋماقتاردا تۇياقتى اڭداردىڭ كوبەيگەنى بايقالىپ كەلەدى. ايتالىق, «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك, قازىر بۇلان, ءسىبىر ەلىگى, قابان سىندى اڭداردىڭ پوپۋلياتسياسىنىڭ ءوسىمى تۇراقتى.

ايماقتار • 08 تامىز, 2022

سەمەيدە ساياباقتار جەتىسپەيدى

سەمەيدە حالىققا ارنالعان قوعامدىق كەڭىستىكتەر قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ كوڭىلىنەن شىعاتىنداي جاقسى ۇيىمداستىرىلماعان. ايتالىق, شاھاردا ادامداردىڭ سەرۋەندەپ, تىنىعاتىن ورىندارى شەكتەۋلى. بار جەرلەردىڭ ءوزى قاڭىراپ, قاراۋسىز كۇيدە جاتىر.

ايماقتار • 04 تامىز, 2022

تۇعىرى بيىك تارباعاتاي

«تۇعىرى بيىك تارباعاتاي» – اباي وبلىسىنىڭ اقسۋات اۋدا­نىندا جالاۋى جەلبىرەگەن حالىقارالىق ونەر جانە سپورت فەستيۆالى. ونىڭ بارىسىندا بىرنەشە ەلدىڭ بالۋانى بوزكىلەمدە بەلدەسىپ, 140 شاقىرىمعا جالعاسقان الامان بايگەدە ناعىز تۇلپارلار انىقتالدى. سول سەكىلدى «وت اۋىزدى, وراق ءتىلدى» اي­تىس­­كەر اقىندار «اسىل دومبىرا-2022» سايىسىندا ءوز مىق­تى­لىعىن كورسەتتى.

ايماقتار • 03 تامىز, 2022

جاعاجاي كوركەيتىلەدى

سەمەي قالاسىنىڭ اكىمدىگى جەرگىلىكتى تۇر­عىن, گرەك-ريم كۇرەسىنەن بالالار جات­تىق­تىرۋشىسى ەرجان امارحانوۆتىڭ باستا­ماسىنا قولداۋ كورسەتپەك. ماسەلەن, شاھار بي­لىگى اتالعان ازامات قولعا العان جاعا­جايدىڭ ماڭىن اباتتاندىراتىن بولادى.

قوعام • 02 تامىز, 2022

كاسىپكەردى ابىگەرگە سالعان قۇرىلىس

سەمەيدە ءبىر توپ كاسىپكەر جول قۇرىلىسىنا نارازىلىقتارىن ءبىلدىردى. ولاردىڭ ايتۋىنشا, جول جوندەۋ جۇمىستارى كاسىپتەرىن جۇرگىزۋگە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر. شاعىمدانۋشى تاراپتىڭ ءۋاجىن اباي وبلىسىنىڭ اكىمى تىڭداپ قايتتى.