قايرات ءابىلدا«Egemen Qazaqstan»
1234 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 30 ناۋرىز، 2019

ارايلىم – جەزقازعاننىڭ 2019 جىلعى ارۋى

جەزقازعان قالاسىندا تۇڭعىش رەت «جەزقازعان ارۋى» بايقاۋى ءوتتى. سۇلۋلىق سايىسىندا باق سىناعان 20 ارۋدىڭ ىشىندە ارايلىم حاميتوۆانىڭ جۇلدىزى جاندى.