عالىمجان ەلشىباي«Egemen Qazaqstan»
1110 ماتەريال تابىلدى

قوعام • 11 جەلتوقسان، 2019

حالىقتى بىلىكتى زاڭ كومەگىمەن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت

تۇركىستاندا ءماجىلىس­تىڭ زاڭناما جانە سوت-قۇ­قىق­تىق رەفورما كومي­تە­تىنىڭ كوش­پەلى وتىرى­سى ءوتتى. حا­لىقتى بى­لىك­تى زاڭ كو­مەگىمەن قام­تا­ما­سىز ەتۋدى ماق­سات ەتكەن وتىرىسقا وبلىس­تىڭ، شىم­كەنت قالا­سى­نىڭ، سونداي-اق جامبىل، قىزىلوردا وبلىس­تا­رى­­نىڭ زاڭ جانە قۇ­قىق قور­عاۋ سالاسى قىز­مەت­كەر­لە­رى قاتىستى.

ايماقتار • 10 جەلتوقسان، 2019

تۇركىستان: تاپسىرمانى ورىنداماعاندار قىزمەتىمەن قوشتاسادى

حالقىنىڭ سانى 2 ميلليوننان اساتىن تۇركىستان وبلىسىندا 86،6 مىڭ كوپ بالالى وتباسى بار. اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋ بارىسىندا بەلگىلەنگەن نىسانالى ينديكاتورىنىڭ ءبىرى – كۇنكورىس دەڭگەيىنەن تومەن تۇراتىن حالىقتىڭ ۇلەسى 16،5% بولىپ بەلگىلەنگەن. بيىل وبلىس بويىنشا ااك كورسەتۋ ماقساتىندا جالپى 70،8 ملرد.تەڭگە بولىنگەن، ونىڭ ىشىندە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ ۇلەسى -  65،7 ملرد تەڭگە. اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك 100 مىڭنان استام وتباسىنداعى 632،8 مىڭ ادامعا تاعايىندالعان. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ءۇش ەسە كوپ.

ايماقتار • 06 جەلتوقسان، 2019

تۇركىستاندا 630 ورىندىق كوپسالالى اۋرۋحانانىڭ قازىعى قاعىلدى

مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك اياسىندا «YDA Holding» تۇرىك ينۆەستورى جۇزەگە اسىراتىن نىساننىڭ قۇنى - 100 ملرد تەڭگەگە جۋىق، 350 دارىگەردى قوسا العاندا 1700-گە جۋىق جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى.  

ايماقتار • 04 جەلتوقسان، 2019

تۇركىستاندا 20 تۇرعىن ءۇي مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرگە بەرىلەدى

تۇركىستاندا جىل سوڭىنا دەيىن «نۇرلى جەر» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا 1200 پاتەرلى 20 تۇرعىن ءۇي مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرگە بەرىلەدى. ونىڭ ىشىندە ارەندالىق 11 ءۇيدىڭ قابىلداۋ اكتىسى جۇرگىزىلىپ، قازىر ءۇي كەزەگىندە تۇرعان ازاماتتارعا زاڭ تالاپتارىنا سايكەس ۇيلەستىرىلۋدە. بۇل جونىندە تۇركىستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ جاڭا عيماراتىندا العاش وتكەن اپپارات ماجىلىسىندە ءمالىم ەتىلدى. 

قوعام • 02 جەلتوقسان، 2019

تۇركىستان وبلىسىندا سپورت نىساندارى پايدالانۋعا بەرىلدى

تۇڭعىش پرەزيدەنت كۇنىنە وراي تۇركىستاندا وليمپيادا رەزەرۆىن دايارلاۋ ورتالىعى جانە تولەبي اۋدانى قاسقاسۋ اۋىلدىق وكرۋگىندە سپورت كەشەنى اشىلدى. 

ايماقتار • 02 جەلتوقسان، 2019

تۇركىستان: ءبىر مەزەتتە 10 مىڭ ادام قۇلشىلىق ەتە الاتىن يسلام ورتالىعى اشىلدى

تۇركىستان وبلىسىنىڭ سارىاعاش اۋدانىندا اشىلعان ساۋلەتى ەرەكشە ساتىبالدى ءابىش ۇلى اتىنداعى يسلام ورتالىعىندا ءبىر مەزەتتە 10 مىڭ ادام قۇلشىلىق ەتە الادى. ورتالىقتاعى مەدرەسە-كوللەدج شاكىرتتەرىنە ارنالعان 29 سىنىپتا 600 بالا ءدارىس تىڭداي الادى، 69 جاتىن ورىن، 1000 ادامعا ارنالعان اسحانا بار.

ايماقتار • 02 جەلتوقسان، 2019

تۇركىستان: كەلەس اۋدانىندا 300 وقۋشىعا لايىقتالعان مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلدى

تۇڭعىش پرەزيدەنت كۇنى كەلەس اۋدانىندا 300 وقۋشىعا لايىقتالعان ر.الىبەك ۇلى اتىنداعى جالپى ورتا مەكتەپتىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى.  كەلەسى جىلى اۋداندا قوسىمشا ەكى مەكتەپ پايدالانۋعا بەرىلمەك. جالپى تۇڭعىش پرەزيدەنت كۇنىنە وراي، كەلەس اۋدانىندا 4 نىسان پايدالانۋعا بەرىلدى.

پرەزيدەنت • 29 قاراشا، 2019

تۇركىستاندى تۇلەتكەن

تۇركىستان قالاسى بۇگىندە كۇن ساناپ كوركەيىپ كەلەدى. اسىرەسە جارىسا بوي كوتەرگەن قالا اۋماعىنداعى تۇرعىن ۇيلەر مەن كوزدىڭ جاۋىن الارداي كوركەم عيماراتتار ءوڭىر ەكونوميكاسىنا جاڭا سەرپىن بەرۋدە. وسى تۇرعىدان كەلگەندە تاۋەلسىزدىك جىلدارى ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ قولداۋى مەن باستاماسى كيەلى تۇركىستاننىڭ جاندانا تۇسۋىنە، بۇگىنگىدەي ىزگىلىكتى ىستەرگە باستى نەگىز بولعانى ەلگە ءمالىم.

ايماقتار • 28 قاراشا، 2019

تۇركىستان: قوعامدىق قابىلداۋ بولمەلەرىنە 7047 ارىز تۇسكەن

تۇركىستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارى – «Nur Otan» پارتياسىنىڭ فراكتسيا مۇشەلەرى ءتۇرلى ماسەلەلەر بويىنشا 637 جەكە قابىلداۋ جۇرگىزىپ، 1241 ازاماتتىڭ ماسەلەلەرى قارالعان. ال 10 ايدا پارتيا فيليالدارىنىڭ 17 قوعامدىق قابىلداۋ بولمەسىنە 7047 ارىز ءتۇسىپ، ونىڭ 3297-ءى (46،7%) وڭتايلى شەشىلگەن. باسشىلار تاراپىنان كوزبوياۋشىلىق پەن سىرعىتپا جاۋاپقا جول بەرىلمەۋى ءۇشىن قابىلداۋلار الەۋمەتتىك جەلىدە تىكەلەي ەفير ارقىلى كورسەتىلۋدە. بۇل تۋرالى تۇركىستاندا وتكەن «Nur Otan» پارتياسى تۇركىستان وبلىستىق فيليالىنىڭ اكتيۆىندە ايتىلدى.

ايماقتار • 26 قاراشا، 2019

اناعا قۇرمەت – پەرزەنتتىك پارىز

تۇلكىباس اۋدانى ورتا­لى­عىنداعى «تۇڭعىش پرەزي­دەنت» ساياباعىنىڭ الدىنان دەمەۋشىلەر ەسەبىنەن بوي كوتەرگەن «انا مەن بالا» مونۋمەنتى اشىلدى.