تەمىر قۇسايىن«Egemen Qazaqstan»
394 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 29 شىلدە، 2020

كەرەۋەتتەر سانىنىڭ 40 پايىزى عانا پايدالانىلادى

بيىلعى شىلدە ايىنىڭ باسىندا اقتوبە وبلىسىندا كۇردەلى ەپيدەميالىق جاعداي قالىپتاستى. كۆي-عا قوسا ۆيرۋستىق پنەۆمونيا دەرتى بەلەن الىپ ونى اسقىندىرىپ العانداردىڭ بىرقاتارى ومىردەن وزدى. وكىنىشكە وراي ولاردىڭ اراسىندا ايماققا ەڭبەگى سىڭگەن تانىمال تۇلعالار مەن اعا-بۋىن وكىلدەرى بار ەدى. ءدال وسى كەزدە اۋرۋحانالار مەن پروۆيزورلىق گوسپيتالدارعا ناۋقاستاردى تولىقتاي ورنالاستىرۋعا مۇمكىندىك بولماي قالۋ قاۋپى تۋىنداعانى دا جاسىرىن ەمەس. بۇعان قوسا وڭىردە ءدارى-دارمەك تاپشىلىعى دا ورىن الدى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ايماقتار • 28 شىلدە، 2020

قاناتقاقتى جوبا حالىق قامىن كوزدەيدى

قاراپايىم تۇرعىنداردى باعاسى قولجەتىمدى، ساپاسى جوعارى تابيعي ازىق-ت ۇلىك ونىمدەرىمەن قامتۋ قاي كەزدە دە قاجەت. الايدا ىلعي بۇلاي بولا بەرمەيتىنى امبەگە ايان. مۇنىڭ باستى سەبەبى – ءونىم ءوندىرۋشى مەن تۇتىنۋشىنىڭ اراسىنا جالاڭداعان الىپساتارلار مەن دەلدالداردىڭ ءتۇسىپ كەتە بەرەتىنى. ءسويتىپ ەكى-ءۇش ەسەلەنگەن باعا قىمباتشىلىققا الىپ كەلەدى. اقتوبە وبلىسىندا وسىنداي كەرەعارلىققا جول بەرمەۋ ءۇشىن قاناتقاقتى جوبا جۇزەگە اسا باستادى.

ايماقتار • 24 شىلدە، 2020

اقتوبەنىڭ الەۋەتى ارتىپ كەلەدى

اقتوبە ەلىمىزدەگى ونەركاسىبى دامىعان وڭىرلەردىڭ ءبىرى. مۇندا وندىرىستىك كاسىپورىنداردىڭ ءورىسىن ءوسىرۋ ءىسى ەكى باعىت بويىنشا جۇرگىزىلۋدە. ونىڭ ءبىرىنشىسى بۇرىننان بار. ءوز ءداستۇرى قالىپتاسقان بايىرعى كاسىپورىنداردى جاڭعىرتۋ جونىندەگى جوبالار، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ايماقتار • 20 شىلدە، 2020

دارىگەرگە مىڭ العىس

وتاندىق مەديتسينا عىلىمىنىڭ كورنەكتى وكىلدەرى پاندەميا جاعدايىندا ۇلتتىق تاعام مەن سۋسىن يممۋنيتەتتى كوتەرەتىنى جونىندە عىلىمي تۇجىرىم جاسادى.

ايماقتار • 19 شىلدە، 2020

ەسكى قالاشىقتاعى جاڭا جوبالار

بيىل اقتوبە قالاسىندا قالا ىشىندەگى جولدارعا ورتاشا جانە كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى ويداعىداي جۇرگىزىلىپ كەلەدى، - دەپ جازادى Egemen.kz.

ايماقتار • 19 شىلدە، 2020

اقتوبەدە پاتەر كىلتتەرى تابىس ەتىلدى

بۇگىنگى كۇنى كۆي-مەن جانە ۆيرۋستى پنەۆمونيامەن جان اياماي كۇرەسىپ جۇرگەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەڭبەگىنە ەشقانداي تەڭەۋ مەن باعا جەتپەيدى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz

مەديتسينا • 18 شىلدە، 2020

جۇرەكتەن شىققان ءىس جاندى جادىراتادى

وتاندىق مەديتسينا عىلىمىنىڭ بەلدى وكىلدەرى پاندەميا جاعدايىندا ۇلتتىق تاعامدار مەن سۋسىندار يممۋنيتەتتى كوتەرە الاتىن جونىندە عىلىمي تۇجىرىمعا كەلىپ وتىر، - دەپ جازادى Egemen.kz.

ايماقتار • 15 شىلدە، 2020

جازىلىپ شىققاندار كوبەيە باستادى

اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى وڭداسىن ورازالين وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيا قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە وبلىستا ەپيدەميالىق احۋالعا تالداۋ جاسادى. ءوڭىر باسشىسى سوڭعى ۋاقىتتا تۇرعىندار اراسىندا وكپە قابىنۋىنىڭ ءجيى تارالۋى الاڭداتىپ وتىرعانىن ايتتى. وسىعان وراي از ۋاقىتتىڭ ىشىندە شەشىمىن تاپقان شارالارعا توقتالدى.

رۋحانيات • 15 شىلدە، 2020

تالىمگەرلىككە ءازىر

اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى «Birgemiz. Sabaqtastyq» اتتى جالپىۇلتتىق جوبا جەڭىمپازدارىن انىقتا­عانى ءمالىم. وسىعان وراي ولار اتالعان جوبا اياسىندا وزدەرى­نىڭ ۆولونتەرلىك باستامالارىن جۇزەگە اسىرۋعا كىرىستى.

قوعام • 15 شىلدە، 2020

ورىنبوردان 52 مىڭ پرەپارات جەتكىزىلدى

اقتوبە وبلىسى اكىمدىگى مەن رەسەيدىڭ ورىنبور وبلىسى ۇكىمەتى اراسىندا الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق، سونىڭ ىشىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى جونىندە كەلىسىمشارتقا قول قويىلعان.