تەمىر قۇسايىن«Egemen Qazaqstan»
322 ماتەريال تابىلدى

ەكونوميكا • 13 قاڭتار، 2020

يتاليامەن تاۋار اينالىمى ارتىپ كەلەدى

اقتوبە وڭىرىندە 900-گە جۋىق شەتەلدىك كومپانيا تىر­كەلگەن. وبلىس ەكونو­ميكاسىنىڭ كوكجيە­گىن كوتەرۋگە وسىنشا شەتەلدىك كا­پي­تالدىڭ قاتىسۋى سا­لىق­تىق بازانىڭ ۇلعايا تۇ­سۋىنە وڭ اسەرىن تيگىزۋدە. سوڭ­عى كەزدەرى شەتەلدىك ين­ۆەس­تيتسيالار تارتۋ كولەمى جونىنەن اقتوبە وبلىسى وڭىر­لەر اراسىندا الدىڭعى ورىنعا شىق­تى.

رۋحانيات • 09 قاڭتار، 2020

اباي – ءسوزىنىڭ ومىرشەڭدىگىمەن قۇدىرەتتى – ابايتانۋشى

ق.جۇبانوۆ اتىنداعى اقتوبە وڭىرلىك مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى، پروفەسسور، ابايتانۋشى باۋىرجان ەردەمبەكوۆ بۇگىن جارىق كورگەن پرەزيدەنتتىڭ «اباي جانە ءححى عاسىرداعى قازاقستان» اتتى ماقالاسىنا پىكىر ءبىلدىردى.

رۋحانيات • 09 قاڭتار، 2020

نەكە قيۋدىڭ دا ءوز ءتارتىبى بار

قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى (قمدب) كوپ تارماقتى قۇرىلىم ەكەنىن بىرەۋى بىلسە، بىرەۋ بىلە بەرمەۋى مۇمكىن. يماندىلىق قاعيداتتارى مەن ءداستۇرلى يسلام ءدىنىنىڭ تۇپقازىعى شايقالماۋىنا ۇندەيتىن ەلىمىزدىڭ باس باسقارماسىندا ءدىني لاۋازىمداردىڭ ءتىزىلىمى ءارى ولاردىڭ ءار- قايسىسىنىڭ ناقتى اتقاراتىن مىندەتتەرى تايعا تاڭبا باسقانداي كورسەتىلگەن ەكەن. مۇنداعى قابىلدانعان تاعى ءبىر قابىرعالى قۇجاتتىڭ ءبىرى – ءدىن قىزمەتكەرلەرى اتقاراتىن ءدىني راسىمدەر ءتىزىلىمى دەپ اتالىپتى.

رۋحانيات • 07 قاڭتار، 2020

«جىلى ش ۇلىق» تابانىڭىزدى عانا ەمەس، جۇرەگىڭىزدى جىلىتادى

اقتوبەدە سوڭعى جىلدارى «جىلى ش ۇلىق» اتتى قايىرىمدىلىق اكتسياسىن وتكىزۋ تۇراقتى سيپات الىپ كەلەدى. بۇعان «اقبوبەك» قايىرىمدىلىق كومپانياسى باستاماشى بولىپ وتىر. بۇل قايىرىمى مەن جۇرەگىنىڭ جىلۋى مول جانداردىڭ قالتاداعى قاراجاتىمەن ەمەس، كوكىرەكتەگى ىزگىلىگى مەن جان باي­لىعىنان باستاۋ الاتىن ءىس ەكەنى انىق.

قوعام • 06 قاڭتار، 2020

2020 جىلعا – 2020 جۇمىس ورنى

بىلتىر ەلىمىزدىڭ قالاسىندا دا، دالاسىندا دا مەملەكەت تاراپىنان بەرىلەتىن اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەككە قاتىستى ءارتۇرلى مازمۇنداعى اڭگىمەلەر تاسقىنى تولاستاماعانى ءمالىم.

قوعام • 05 قاڭتار، 2020

مۇعالجار مەن كوشىم جىلقىلارىن وسىرۋگە كوڭىل بولسەك...

ەلىمىزدە اسىل تۇقىمدى مال تۇرلەرىن وسىرۋگە قاتىستى قابىلدانعان باعدارلامالاردىڭ العاشقى ناتيجەلەرى ءتاپ-ءتاۋىر. بۇل ىستە ەڭ الدىمەن ءمۇيىزدى ءىرى قارا جانە ۇساق مال ساناتىنداعى قوي-ەشكىنى اسىلداندىرۋ جۇمىستارى ويعا ءبىرىنشى ورالادى. ءجون-اق.

قوعام • 01 قاڭتار، 2020

جاقسى باستامانىڭ ماقساتتى جالعاسى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ 2020 جىلدى ۆولونتەر جىلى دەپ جاريالادى. بۇل بيىل جاستارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان كەشەندى ءىس-شارالاردىڭ جەلىسىن ۇزبەي، ازاماتتىق قوعام قالىپتاستىرۋدىڭ ۇستىنىن ودان ءارى بەكىتە تۇسۋگە سەرپىن بەرەدى. جاۋاپتى مىندەت جۇكتەلىپ وتىرعان جاڭا جىل قارساڭىندا اقتوبەدە حالىقارالىق ۆولونتەرلەر فورۋمى ۇيىمداستىرىلدى. وسىلايشا اتالعان باعىتتاعى قارىم-قاتىناس پەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ بىرىڭعاي الاڭىن قۇرۋعا قام-قارەكەت جاسالۋى – قۇپتارلىق جايت.

ايماقتار • 26 جەلتوقسان، 2019

حرومتاۋ اۋدانىندا 2019 جىلى سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىستى بىردە-ءبىر وقيعا تىركەلمەگەن

26 جەلتوقسان كۇنى  سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ توراعاسى اليك شپەكباەۆ، اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى وڭداسىن ورازالين  جۇمىس ساپارىمەن  حرومتاۋ اۋدانىندا بولىپ، «Aǵtóbe-adaldyǵ alańy jobalyǵ ءkeńsesiنىڭ»، «اشىق اكىمدىكتىڭ» جۇمىستارىمەن تانىستى. 

ايماقتار • 26 جەلتوقسان، 2019

اليك شپەكباەۆ پەن وڭداسىن ورازالين «Green Capital Kazakhstan» جىلىجاي كەشەنىنە باردى

سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ توراعاسى  اليك شپەكباەۆ پەن  وبلىس اكىمى وڭداسىن ورازالين «Green Capital Kazakhstan» جشس جىلىجاي كەشەنىندە بولدى.