سۇڭعات ءالىپباي«Egemen Qazaqstan»
759 ماتەريال تابىلدى

رۋحانيات • 02 قىركۇيەك، 2020

ەكىنشى ءومىر

ادام بالاسى بۇل ومىرگە ءبىر-اق رەت كەلەتىنى جانە ونىڭ ءومىرى ءدال سول قالپىندا ەكىنشى رەت قايتالانبايتىنى ءمالىم. بۇل دا ءبىر دۇنيەنى جاراتقان اللانىڭ ۇلىلىعى مەن شەبەرلىگىنىڭ، ادىلدىگىنىڭ بەلگىسى بولسا كەرەك.

قازاقستان • 29 تامىز، 2020

نەمىستىڭ CLAAS كومپانياسى قازاقستاندا زاۋىت اشادى

بۇگىن قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگى الەمدەگى اۋىلشارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ءىرى وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى CLAAS نەمىس كومپانياسىمەن  ونەركاسىپتىك قۇراستىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى، دەپ حابارلادى مينيسترلىكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

ايماقتار • 28 تامىز، 2020

قالا قۇرىلىسىنىڭ كودەكسى ازىرلەنبەك

يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگى "اتامەكەن" ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، قالا قۇرىلىسى كودەكسى جوباسىنىڭ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەۋدىڭ ورىندىلىعىن انىقتاۋعا باعىتتالعان ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى جانە قۇرىلىس سالاسىندا زەرتتەۋلەر جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz مينيسترلىكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ. 

ايماقتار • 28 تامىز، 2020

"لەنينسكي – ەرتىس – رۋسسكايا پوليانا" اۆتوجولى بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن بۇرىن جوندەلدى

قازاقستاندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزعا يە اۆتوموبيل جولدارىن ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا، دەپ حابارلايدى Egemen.kz يدم ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ. 

قازاقستان • 27 تامىز، 2020

تەمىر جول كولىگى: زاڭ جوباسىنداعى جاڭاشىلدىقتار تۋرالى

تەمىر جول سالاسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان "تەمىر جول كولىگى تۋرالى" قر زاڭى جوباسىنىڭ تۇجىرىمداماسى ازىرلەندى. وندا تاسىمالداۋ شارالارىن تاسىمالداۋشىلاردىڭ باسەكەلى نارىعىنا باعدارلاۋ جانە وسى پروتسەستىڭ ءاربىر قاتىسۋشىنىڭ ءرولى، قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرىن ايقىنداۋ ەسكەرىلگەن.

ۇكىمەت • 26 تامىز، 2020

بەس جىلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا قازاقستاننىڭ 2021-2025 جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامى، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قورىنان 2021-2023 جىلدارعا ارنالعان كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت تۋرالى»، «2021-2023 جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» زاڭداردىڭ جوبالارى، سونداي-اق «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قورىنان 2021 جىلعا ارنالعان نىسانالى ترانسفەرت ءبولۋ تۋرالى» پرەزيدەنت جارلىعىنىڭ جوباسى قارالدى. وسى ماسەلەلەر بويىنشا ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى رۋسلان دالەنوۆ، ۇلتتىق بانك توراعاسى ەربولات دوساەۆ، قارجى ءمينيسترى ەرۇلان جاماۋباەۆ بايانداما جاسادى.

ەكونوميكا • 25 تامىز، 2020

ەكىباستۇز گرەس-2 ۆاليۋتالىق قاتەردى جويدى

"سامۇرىق-قازىنا" اق مەن "سامۇرىق-ەنەرگو" اق تەڭ اكتسيونەرلەرى بولىپ تابىلاتىن "ەكىباستۇز گرەس-2ستانتسياسى" اق جالپى سوماسى شامامەن 100 ملرد تەڭگە بولاتىن شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى بارلىق مىندەتتەمەلەرىن قايتا قارجىلاندىردى. وسىلايشا، ستانتسيا ۆاليۋتالىق قاتەردىڭ بەتىن تولىعىمەن قايتارىپ، بولۋى ىقتيمال كۋرستىق شىعىنداردى جويدى، - دەپ حابارلايدى "سامۇرىق-ەنەرگو" اق ۇكىمەتپەن بايلانىس جانە كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى.

ەڭ قىسقا اڭگىمە • 25 تامىز، 2020

جادىنان جاڭىلعان جۇرت

وسىدان ون جىل بۇرىن سول كەزدەگى پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ توراعاسى ورال مۇحامەدجانوۆ باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا قۇرامىندا جاپونيادا بول­عانىمىزدا جاپوندىقتاردىڭ اۋزىنان ەستىگەن مىنا ءبىر اڭگىمە ەسىمنەن شىققان ەمەس: ارالدا تۇرىپ جاتقاندارىنا 2-2،5 مىڭ جىلدان اسقان جاپوندىقتار وزدەرىنىڭ ءبىلىمى مەن عىلىمى دامىپ، قازىرگى بيىگىنە كوتەرىلگەننەن كەيىن ء«بىز وسى ارالعا قايدان كەلدىك، ءبىزدىڭ تۋىسىمىز قاي حالىق» دەگەن سۇراقتارعا جاۋاپ ىزدەيدى.

قازاقستان • 22 تامىز، 2020

ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى 1 قىركۇيەكتەن جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىن بولادى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىگى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ الداعى جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا دايىندىعى بارىسىن قاداعالاپ وتىر، دەپ حابارلادى مينيسترلىكتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

قازاقستان • 21 تامىز، 2020

قازاقستان-قىتاي مەملەكەتتىك شەكاراسىندا اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتىندەگى جاعدايلار تۋرالى

ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدىڭ كۇردەلەنۋىنە جانە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ شىڭجاڭ – ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانى (قحر شۇاا) ۇكىمەتىنىڭ قاتاڭ كارانتيندىك شارالاردى ەنگىزۋىنە بايلانىستى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان قحر-عا ۇلكەن جۇك اۆتوكولىك قۇرالدارىن وتكىزۋدى شەكتەۋ بولىگىندە "نۇر جولى" وتكىزۋ پۋنكتى بويىنشا جۇكتەمە ارتتى.