ايناش ەسالى«Egemen Qazaqstan»
31 ماتەريال تابىلدى

قوعام • 11 ءساۋىر، 2019

ارالاس نەكەنىڭ زاردابى كوپ

وزگە ۇلتتىڭ ازاماتىنا تۇر­مىسقا شىعىپ، باقىتىن باسقا­­دان تاۋىپ وتىرعان قارا­گوزدەر تۋرالى ءسوز قوز­عال­­سا، كوپشىلىكتىڭ پىكىرى ۇدا­يى ەكىگە جارىلادى. ارا­لاس نەكەگە جەكە ادام­دار­دىڭ تاعدىرى دەپ قاراۋ كەرەك پە، الدە بۇل جاھان­دا­نۋعا جۇتىلىپ بارا جات­قان حالىقتاردىڭ تراگەديا­سى ما؟