Egemen Qazaqstan
16802 ماتەريال تابىلدى

ساياسات • 03 شىلدە، 2019

احقو – وڭىرلىك دامۋدىڭ وزەكتى قۇرالى

كەشە «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىمجومارت توقاەۆتىڭ قاتىسۋىمەن احقو سوتىنىڭ عيماراتى مەن حالىقارالىق اربيتراج ورتالىعى اشىلدى.

تاعايىنداۋ • 02 شىلدە، 2019

پرەزيدەنت بىرقاتار كادرلىق وزگەرىس جاسادى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ بىرقاتار كادرلىق وزگەرىس جاسادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

02 شىلدە، 2019

ايگۇل شايىموۆا قىزمەتىنەن بوساتىلدى

مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ايگۇل امانتايقىزى شايىموۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

پرەزيدەنت • 02 شىلدە، 2019

مەملەكەت باسشىسى قر كونستيتۋتسيالىق كەڭەس توراعاسى قايرات ءماميدى قابىلدادى

بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 02 شىلدە، 2019

سەناتور ولگا پەرەپەچينا «پارلامەنتاريزمدى دامىتۋ» ءىى حالىقارالىق فورۋمىنا قاتىستى

سەنات دەپۋتاتى ولگا پەرەپەچينا 1-3 شىلدە ارالىعىندا ماسكەۋدە ءوتىپ جاتقان «پارلامەنتاريزمدى دامىتۋ» ءىى حالىقارالىق فورۋمىنىڭ جۇمىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

تاعايىنداۋ • 02 شىلدە، 2019

ەلوردانىڭ ەسىل اۋدانىنا جاڭا اكىم تاعايىندالدى

بۇگىن قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسى بارىسىندا دەپۋتاتتار نۇر-سۇلتان قالاسى ەسىل اۋدانىنىڭ جاڭا اكىمىنىڭ تاعايىندالۋىن ماقۇلدادى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 02 شىلدە، 2019

ءوندىرىس قاۋىپسىزدىگىن 100%-عا جەتكىزۋ مەجەسى تۇر

ەل استاناسىندا «نولدىك كورسەتكىشكە جەتۋ – باستى مىندەتىمىز» تاقىرىبىندا ءداستۇرلى «قازمۇنايگاز» ۇك اق باس ديرەكتورلارىنىڭ V فورۋمى ءوتتى. بيىلعى جيىن ءوندىرىس وشاقتارىنداعى ەكولوگيالىق احۋالعا جانە ەڭبەك قاۋىپسىزدىگىن جەتىلدىرۋگە ارنالدى.

پرەزيدەنت • 02 شىلدە، 2019

مەملەكەت باسشىسى يسلام دامۋ بانكى توبىنىڭ پرەزيدەنتى باندار حادجارمەن كەزدەستى

قاسىم-جومارت توقاەۆ يسلام دامۋ بانكى توبىنىڭ «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىن باسقارۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋى جانە باندار حادجاردىڭ كەڭەس مۇشەسى لاۋازىمىنا تاعايىندالۋى قازاقستانداعى يسلامدىق قارجىلىق قىزمەتتى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 02 شىلدە، 2019

«مەكتەپكە جول» قايىرىمدىلىق اكتسياسى 1 شىلدەدە باستالادى - بعم

پرەمەر-مينيستر ا. ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى ا. ايماعامبەتوۆ قازاقستاندىقتاردىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جانە الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋ شارالارى تۋرالى باياندادى.

02 شىلدە، 2019

قازاقستاندىقتار تۇرعىن ءۇي كەزەگىن online باقىلاي الادى

بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وتكەن ءباسپاسوز كونفەرەنتسياسىندا يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترى رومان سكليار ايتىپ بەردى.