Egemen Qazaqstan
38 ماتەريال تابىلدى

پرەزيدەنت • 19 ناۋرىز، 2020

قاسىم-جومارت توقاەۆ نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ كىرەبەرىسىنە قويىلعان باقىلاۋ-وتكىزۋ بەكەتىنە باردى

مەملەكەت باسشىسى كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ تارالۋىنا بايلانىستى ەلىمىزدە توتەنشە جاعداي جاريالانىپ، ەلوردادا كارانتين  ەنگىزىلگەننەن كەيىن جىبەك جولى اۋىلى ماڭىنا قويىلعان №6 باقىلاۋ-وتكىزۋ بەكەتىنە بارىپ، جۇمىسىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 19 ناۋرىز، 2020

«مەن ءسىز ءۇشىن جۇمىستامىن، ءسىز مەن ءۇشىن ۇيدە بولىڭىز»

وسىنداي ۇرانمەن بۇكىل الەم دارىگەرلەرى تۇرعىنداردان كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋىن توقتاتۋ ءۇشىن ۇيلەرىندە وتىرۋىن سۇراپ جاتىر.  اۋەلدە الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان سۋرەتتەردى قولدانۋشىلار قازىر كەڭىنەن تاراتۋدا. قازاقستان دارىگەرلەرى دە بۇل باستامانى قولدادى. 

الەم • 12 ناۋرىز، 2020

ديماشتىڭ كيەۆتەگى كونتسەرتى قالاي ءوتتى؟

جارقىن جۇزدەر، كوپشىلىك حور، سۇيىكتى انشىلەرىمەن قوسىلا ءان شىرقاۋ، ۇراندار جازىلعان پلاكاتتار مەن ءتۇرلى ەلدەردىڭ جالاۋلارى، ءتىپتى بىرەۋلەرى قۋانىشتان كوز جاسىنا ەرىك بەرگەن. ۋكراينانىڭ استاناسى كيەۆ قالاسىنداعى «Arnau Tour»-دىڭ كەزەكتى كونتسەرتىندە وسىنداي كورىنىس. بۇل تۋرالى dimashnews.com حابارلادى.

الەم • 11 ناۋرىز، 2020

ديماشتى كيەۆتەگى جانكۇيەرلەرى اۋەجايدان قازاقشا حابارلاندىرۋمەن قارسى الدى

كيەۆتەگى جۋليانا حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ ديسپەچەرى قازاقستاندىق ءانشىنى قازاقشا حابارلامامەن قارسى الدى. بۇل تۋرالى Dimashnews.com حابارلادى.

ادەبيەت • 04 قىركۇيەك، 2019

ازيا ەلدەرى قالامگەرلەرىنىڭ ءى فورۋمىنان فوتورەپورتاج

ەلوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ازيا ەلدەرى قالامگەرلەرىنىڭ ءى فورۋمى ءوتىپ جاتىر. 

قازاقستان • 21 تامىز، 2019

«Nur Otan» پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنان فوتورەپورتاج

بۇگىن ەلوردادا ەلباسى، پارتيا توراعاسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ قاتىسۋىمەن «Nur Otan» پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.

ايماقتار • 26 شىلدە، 2019

« ۇلى دالانىڭ تۇركىستانى» رەسپۋبليكالىق فوتوەكسپەديتسياسىنان فوتورەپورتاج

بيىل تۇركىستان وبلىسىنىڭ قۇرىلعانىنا ءبىر جىل تولدى. 2018 جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ جارلىعىمەن قۇرىلعان وبلىس ءبىر جىلدىڭ ىشىندە ادام تانىماستاي وزگەرىپ سالا بەردى. جۋىردا «Egemen Qazaqstan» گازەتىنىڭ ءفوتوتىلشىسى ورىنباي بالمۇرات تۇركىستان وبلىستىق ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن « ۇلى دالانىڭ تۇركىستانى» اتتى فوتوەكسپەديتسياعا قاتىسىپ، تاريحى باي، تابيعاتى اسەم وبلىستىڭ كوز تارتار كەرەمەت كورىنىستەرىن فوتوكامەراسىنىڭ نىسانىنا ءىلىپ قايتقان ەدى.

ايماقتار • 25 شىلدە، 2019

ەلوردادا اۋا لاستانۋ جاعدايلارى تىركەلمەدى - قازگيدرومەت

بۇگىن ەلوردا تۇرعىندارى قالاداعى اۋا لاستانۋىنا بايلانىستى شاعىم جاسادى. استانا اسپانى اشىلماي، تۇمان نە ءتۇتىن سەكىلدى قۇبىلىس بايقالعان. وسى ماسەلە بويىنشا «قازگيدرومەت» رمك ماماندارى مونيتورنينگ جۇرگىزدى.