Egemen Qazaqstan
18570 ماتەريال تابىلدى

پرەزيدەنت • 06 مامىر، 2019

ق.توقاەۆ اسكەري جانە قۇقىق قورعاۋ سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىردى

مەملەكەت باسشىسى مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىرۋ بارىسىندا سالتاناتتى شارانىڭ وتان قورعاۋشىلار جانە جەڭىس كۇنى مەرەكەلەرى قارساڭىندا ءوتۋىنىڭ دە ءمانى زور ەكەنىن ايتتى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاۋىپسىزدىك پەن قورعانىس سالاسىنىڭ اسا ماڭىزدى ەكەنىنە توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 06 مامىر، 2019

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى تۇركىستان وبلىسى بايدىبەك اۋدانىندا شارۋا قوجالىقتارى باسشىلارىمەن كەزدەستى

ءماجىلىس دەپۋتاتتارى، Nur Otan پارتياسى پارلامەنتتىك فراكتسياسىنىڭ مۇشەلەرى نۇرتاي سابيليانوۆ، مۇحتار ەرمان، ءبايدىلدا جىلقىشيەۆ، شاۆحات وتەمىسوۆ تۇركىستان وبلىسىنا ىسساپارمەن باردى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 06 مامىر، 2019

ەلوردادا داڭق گ ۇلى تىزبەگىن قويۋ ءراسىمى وتەدى

جىل سايىنعى قالىپتاسقان ءداستۇر بويىنشا 8 مامىردا ورتالىق قالالىق زيرات اۋماعىندا ۇلى وتان سوعىسى جىلدارىندا العان جاراقاتتارىنان قايتىس بولعان جاۋىنگەرلەردىڭ قابىرىنە داڭق گ ۇلى تىزبەگىن قويۋ ءراسىمى وتەدى دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

قازاقستان • 06 مامىر، 2019

XVI ەۋرازيا مەديا فورۋمىنىڭ سپيكەرلەرى انىقتالدى

22-24 مامىردا الماتىدا وتەتىن XVI ەۋرازيا مەديا فورۋمىنىڭ باعدارلاماسى جاريا ەتىلدى. بۇل جولعى باسقوسۋ «بۇگىنگى الەم: شىنايىلىق ترانسفورماتسياسى» تاقىرىبىندا وتەدى. فورۋم قوناقتارى اراسىندا Facebook، Instagram، CGTN جانە تاسس وكىلدەرى، وبب بۇرىنعى باسشىسى جانە تاعى باسقالار بار.

ايماقتار • 06 مامىر، 2019

ەلوردادا سۋدا سەرۋەندەۋ ماۋسىمى 20 مامىردا باستالادى

تەپلوحودتارمەن سۋدا سەرۋەندەۋ ماۋسىمىن اشۋ 20 مامىرعا جوسپارلانىپ وتىر دەپ حابارلايدى نۇر-سۇلتان اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

ۇكىمەت • 06 مامىر، 2019

قازاقستاندا ءمجا اياسىندا 15 جاڭا جەكەمەنشىك مەكتەپ اشىلدى — بعم

بۇگىن پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا مەملەكەتتىك-جەكەمەنشىك ارىپتەستىكتى دامىتۋ ماسەلەسى قارالدى. بۇل مەحانيزمدى الەۋمەتتىك جوبالاردى ىسكە اسىرۋدا قولدانۋ تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆ پەن ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى كۇلاش ءشامشيدينوۆا باياندادى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى.

ايماقتار • 06 مامىر، 2019

وسى اپتادا وتەتىن مادەني مەرەكەلىك جانە سپورتتىق ءىس-شارالار

نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى 6-12 مامىر ارالىعىندا قالاداعى مادەنيەت جانە سپورت مەكەمەلەرىندە وتەتىن اپتالىق شارالار جوسپارىن ۇسىنادى.

سايلاۋ • 06 مامىر، 2019

جامبىل احمەتبەكوۆ پرەزيدەنتتىككە كانديداتتىڭ كۋالىگىن الدى

ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى جامبىل احمەتبەكوۆتى قازاقستان پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات رەتىندە تىركەدى. بۇگىن وعان كانديداتتىڭ كۋالىگى رەسمي تۇردە تابىستالدى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 06 مامىر، 2019

ر.سكليار: ءمجا مەحانيزمى شەڭبەرىندە 31 جوبا ىسكە اسىرىلادى

قازىرگى ۋاقىتتا مينيسترلىك جەتەكشىلىك ەتەتىن سالالاردا مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك مەحانيزمى شەڭبەرىندە جالپى 31 جوبا ىسكە اسىرىلۋدا. بۇل تۋرالى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترى رومان سكليار حابارلادى.

سپورت • 06 مامىر، 2019

ەلوردادا ۆەلوسپورتتان چەمپيونات باستالدى

ۆەلوماۋسىمنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى جاسوسپىرىمدەر مەن قىزدار اراسىنداعى قالالىق چەمپيونات اياسىندا ءوتتى دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.