Egemen Qazaqstan
18570 ماتەريال تابىلدى

پرەزيدەنت • 14 مامىر، 2019

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ قىزىلوردا وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەستى

جيىنعا ءوڭىردىڭ زيالى قاۋىم، ارداگەرلەر مەن جاستار وكىلدەرى، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ باسشىلارى مەن باق وكىلدەرى قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 14 مامىر، 2019

داريعا نازارباەۆا «عىلىم قورى» اكتسيونەرلىك قوعامىندا بولدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ توراعاسى داريعا نازارباەۆا «عىلىم قورى» اكتسيونەرلىك قوعامىنا باردى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعام • 14 مامىر، 2019

«جويىلدى» دەگەن قۇستار ءالى ءومىر سۇرەدى

عالىمدار ەۆوليۋتسيانىڭ تاعى ءبىر ناقتى دالەلىن تاپتى. زەرتتەۋشىلەر وسىدان 136 مىڭ جىل بۇرىن قۇرىپ كەتكەن كيۋۆەر سۋتارتارىنىڭ قايتادان پايدا بولعانىن انىقتاپتى. ولار قازىر ءۇندى مۇحيتىنداعى الدابرا ارالىندا ءومىر سۇرەدى ەكەن.

تاعايىنداۋ • 14 مامىر، 2019

اقتوبە وبلىسى اكىمدىگىندە ەكى باسقارماعا جاڭا باسشىلار تاعايىندالدى

14 مامىر كۇنى وتكەن اپپارات جيىنىندا وبلىس اكىمى وڭداسىن ورازالين ەكى باسقارمانىڭ جاڭا باسشىلارىن تانىستىردى. وبلىس اكىمىنىڭ قاۋلىسىمەن يندۋستريالىق- يننوۆاتسيالىق دامۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ دارحان ەرماعانبەتوۆ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقتوبە وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 14 مامىر، 2019

نۇر-سۇلتاندا Walk the Talk اكتسياسى وتەدى

اكتسيا 17 مامىر كۇنى 72-ءشى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ اسسامبلەياسى اياسىندا بوتانيكالىق باقتا وتەدى دەپ حابارلايدى قالالىق اكىمدىكتىڭ رەسمي سايتى.

ۇكىمەت • 14 مامىر، 2019

پرەمەر-مينيستر ەلەكتروندى كوممەرتسيانى دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسىن ازىرلەۋدى تاپسىردى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا ەلەكتروندى ساۋدانى دامىتۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى ر. دالەنوۆ، تسيفرلىق دامۋ، قورعانىس جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى ا. جۇماعاليەۆ، «قازپوشتا» اق باسقارما توراعاسى س. سارسەنوۆ باياندادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ۇكىمەت • 14 مامىر، 2019

مەملەكەتتىك بيۋدجەت كىرىستەرىنىڭ جوسپارى 103،9%-عا اسىرا ورىندالدى — قارجى مينيسترلىگى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا 2019 جىلعى 4 ايداعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ ورىندالۋى تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى – قارجى ءمينيسترى ءاليحان سمايىلوۆ باياندادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكونوميكا • 14 مامىر، 2019

ينۆەستيتسيالار سەرپىنى جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ءوسۋ قارقىنىنان اسىپ تۇسەدى - ر. دالەنوۆ

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا 2019 جىلعى قاڭتار-ءساۋىر ايلارىنداعى ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى شىعارىلدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پرەزيدەنت • 14 مامىر، 2019

قاسىم-جومارت توقاەۆ قىزىلوردا وبلىسىنا كەلدى

قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ قىزىلوردا وبلىسىنا جۇمىس ساپارى باستالدى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي حابارلادى.

ايماقتار • 14 مامىر، 2019

ەلوردادا جەل ەسەبىنەن ەلەكتر قۋاتىن ءوندىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلادى

ەلوردا اكىمدىگىندە وتكەن وتىرىستا قالا باسشىسى باقىت سۇلتانوۆ جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن نەعۇرلىم كەڭ جانە ءتيىمدى پايدالانۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋداردى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.