Egemen Qazaqstan
17852 ماتەريال تابىلدى

ايماقتار • 08 مامىر، 2019

اقتوبەنىڭ مارتوك اۋدانىنا جاڭا اكىم تاعايىندالدى

اقتوبەدە مارتوك اۋدانىنا ەرمەك كەنجەحان ۇلى اكىم بولدى. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 08 مامىر، 2019

باقىت سۇلتانوۆ ارداگەرلەردى قۇتتىقتادى

ەلوردا اكىمى ارداگەرلەرمەن، زەينەتكەرلەرمەن جانە قوعام قايراتكەرلەرىمەن كەزدەستى دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

قازاقستان • 08 مامىر، 2019

بۇگىن ەلىمىزدە كۇن رايى اشىق بولادى

قازاقستاننىڭ باسىم اۋماعى انتيتسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى، سوعان بايلانىستى جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى. ال وڭتۇستىك-باتىس اۋداندار ارقىلى اتموسفەرالىق اعىنداردىڭ وتۋىنە بايلانىستى كەي جەرلەردە جاڭبىر، نايزاعاي بولادى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» رمك حابارلادى.

تاعايىنداۋ • 08 مامىر، 2019

قازاقستاندىق مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك ورتالىعىنا جاڭا باسشى تاعايىندالدى

«قازاقستاندىق مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك ورتالىعى» اق باسقارما توراعاسى تاعايىندالدى.

ەكونوميكا • 07 مامىر، 2019

مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىندە بىرقاتار كادرلىق وزگەرىستەر بولدى

قارجى ءمينيسترى ءاليحان سمايىلوۆتىڭ بۇيرىعىمەن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارلارى تاعايىندالدى.

ەكونوميكا • 07 مامىر، 2019

كوپ بالالى وتباسىلارعا سالىق جەڭىلدىكتەرى ەنگىزىلەدى

2020 جىلدان باستاپ كوپ بالالى وتباسىنىڭ اتا-انالارىنىڭ بىرىنە ءاربىر اي سايىن 23-اەك، وتباسىنىڭ ءاربىر اتا-اناسى ءۇشىن 12 اەك كولەمىندە سالىقتىق جەڭىلدىك جاسالادى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 07 مامىر، 2019

جەتىسۋلىق جەڭىمپاز انىقتالدى

تالدىقورعان قا­لا­سىنىڭ وقۋ­شىلار سا­رايىندا «بالا داۋىسى» ۇلت­تىق بالالار ءان بايقاۋىنىڭ ءتور­­تىنشى ماۋىسىمىنىڭ كەزەكتى ىرىكتەۋ كەزەڭى ءوتتى.

قوعام • 07 مامىر، 2019

ۇلى دالا ارۋلارى – وتان قورعاۋشىلارى

بۇعان دەيىن الەم تاريحىندا «جاۋىنگەر ايەل» دەگەن ۇعىم تەك ەرەكشەلىك بولاتىن. ال XX-XXI عاسىرلار توعىسىندا اسكەري قىزمەتشى ايەل نەمەسە جاۋىنگەر ايەل سياقتى ماماندىقتىڭ بولۋى ەشكىمدى تاڭعالدىرمايدى. قوعام ەجەلدەن بەرى ەرلەرمەن قاتار تۇراتىن جانە وتانىنا كۇردەلى جانە قيىن ۋاقىتتاردى جەڭۋگە كومەكتەسەتىن ايەلدەردى ماداقتاعان جانە ماداقتايدى. بۇعان قازاقستاننىڭ مىڭداعان ايەلدەرىنىڭ 1941 – 1945 جىلدارى ۇلى وتان سوعىسىنىڭ مايداندارىنداعى ەرلىك كۇرەستەرى، تىلداعى قايسار ەڭبەگى دالەل.

رۋحانيات • 07 مامىر، 2019

«بەكەجان، سەندە ارمان جوق»