Egemen Qazaqstan
16623 ماتەريال تابىلدى

ۇكىمەت • 29 ءساۋىر، 2019

2025 جىلعا دەيىن «اۋىل – ەل بەسىگى» جوباسىمەن اۋىل تۇرعىندارىنىڭ 80%-ى قامتىلادى

پرەمەر-مينيستر اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا «اۋىل – ەل بەسىگى» جوباسىن ىسكە اسىرۋ ماسەلەسى قارالدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

رۋحانيات • 29 ءساۋىر، 2019

«Baqytty bala-2019» ۆوكالدىق فەستيۆالىنە وتىنىمدەر قابىلداۋ باستالدى

2019 جىلدىڭ 10-14 شىلدە ارالىعىندا اقتوبە قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن وبلىس ورتالىعىنىڭ 150 جىلدىعىنا ارنالعان "Baqytty bala" ءىى اشىق بالالار ۆوكالدىق فەستيۆال-بايقاۋى وتكىزىلەدى.

رۋحانيات • 29 ءساۋىر، 2019

ىنتىماق پەن ىرىستىڭ تال بەسىگى

وسىدان شيرەك عاسىرعا جۋىق ۋاقىت بۇرىن ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ جارلىعىمەن قۇرىلعان قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ ماڭىزدىلىعى مەن ومىرشەڭدىگىن ۋاقىتتىڭ ءوزى دالەلدەپ بەردى.

قوعام • 29 ءساۋىر، 2019

وندىرىستىك جاراقاتقا جول بەرمەيىك دەسەك...

ستاتيستيكا جىل سايىن ەلىمىزدە جۇمىسشىلاردىڭ وندىرىستە اپاتقا ۇشىراپ نەمەسە جاراقات الىپ، مۇگەدەك بولىپ قالاتىنىن كورسەتەدى. دەمەك، وندىرىستە قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرىپ، ادامدار ءومىرىن ساقتاۋ – ەڭ وزەكتى ماسەلە ەكەنى داۋ­سىز. وسى تۇرعىدا ەلىمىزدەگى ءىرى جۇمىس بەرۋشى سانالاتىن «قازاقستان تەمىر جولى» ۇك» اق سوڭعى 7 جىلدا وندىرىستىك جاراقاتتى جىل سايىن ورتاشا ەسەپپەن 1،5% دەڭگەيىندە تومەندەتۋگە قول جەتكىزۋى بۇل باعىتتا جەتىستىك دەپ باعالاعان ءجون.

پرەزيدەنت • 29 ءساۋىر، 2019

ەلباسى جانە اسسامبلەيا: تاتۋلىق پەن كەلىسىم جولى

بۇگىن بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىم سارايىندا­ قا­زاق­ستان حالقى اسسام­بلەيا­سىنىڭ XXVII سەسسياسى ءوز جۇمىسىن باس­تايدى. بيىلعى باس­قوسۋدىڭ نەگىزگى تا­قى­رى­بى – «تاتۋلىق پەن كەلىسىم فورمۋلاسى: ءبىر­لىك جانە جاڭعىرۋ». وسى وقيعانىڭ الدىندا قازاق­ستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسى ن.ءا.نازارباەۆ قۇرعان قوعام­دىق كەلىسىم مەن جالپىۇلتتىق بىرلىك­تىڭ قازاقستاندىق مودەلىن تاعى ءبىر ويشا سارالاپ، ءتۇسىنۋ­دىڭ ماڭىزى زور.

پرەزيدەنت • 29 ءساۋىر، 2019

ەل پرەزيدەنتى شىعىس قازاقستان جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسىپ، وزەكتى ماسەلەلەردى ورتاعا سالدى

قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىنە جاساعان ءۇشىنشى جۇمىس ساپارى اباي، شاكارىم، مۇحتار تۋعان كيەلى توپىراق، الاش قايراتكەرلەرىنىڭ ءىزى قالعان قاستەرلى مەكەن – شىعىس قازاقستاندا جالعاستى.

رۋحانيات • 26 ءساۋىر، 2019

«رۋحاني جاڭعىرۋ» اياسىندا شىعارماشىلىق كورمە ءوتتى

«رۋحاني جاڭعىرۋ» اياسىندا ل.ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ساۋلەت-قۇرىلىس فاكۋلتەتىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن حالىقارالىق ەتنيكالىق شىعارماشىلىق كورمە بولىپ ءوتتى.

ۇكىمەت • 26 ءساۋىر، 2019

گ. ابدىقالىقوۆا كوپ بالالى انالارمەن كەزدەستى

بۇگىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى گ. ابدىقالىقوۆانىڭ جەتەكشىلىگىمەن جۇمىس توبى الماتى قالاسىندا ءوز جۇمىسىن جالعاستىردى.

پرەزيدەنت • 26 ءساۋىر، 2019

ق.توقاەۆ: قۇنانبايدىڭ ەل تاريحىنداعى ەڭبەگىن ۇمىتپاۋىمىز قاجەت

ۇلى ابايدى ۇلىقتاعاندا، ونىڭ اكەسى - قۇنانبايدىڭ ەل تاريحىنداعى ەڭبەگىن ۇمىتپاۋىمىز قاجەت. بۇل تۋرالى تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ سەمەي قالاسىنىڭ زيالى قاۋىم وكىلدەرىمەن كەزدەسۋىندە ايتتى، دەپ جازدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ب.ءۋالي ءوزىنىڭ فەيسبۋك پاراقشاسىندا.

پرەزيدەنت • 26 ءساۋىر، 2019

ەلباسى شەشىمىن جوعارى باعالادى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى وكىلەتتىگىن توقتاتۋىنا بايلانىستى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ اتىنا كەلىپ تۇسكەن جەدەلحاتتار مەن حاتتار تۋرالى حابارلادى.