Egemen Qazaqstan
16623 ماتەريال تابىلدى

ۇكىمەت • 02 مامىر، 2019

اسقار مامين ەلوردالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن تەكسەردى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى اسقار مامين «100 مەكتەپ، 100 اۋرۋحانا» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا سالىنعان، نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى №10 قالالىق ەمحانا مىسالىندا مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ جونىندەگى جۇمىستىڭ بارىسىن تەكسەردى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 02 مامىر، 2019

«دامۋ» قورى «Ulttyq ónim – 2019» كورمەسىن وتكىزەدى

4-6 مامىر ارالىعىندا استاناداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا «دامۋ» قورىنىڭ قولداۋىن العان وتاندىق كاسىپورىنداردىڭ كورمەسى وتەدى دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

تاعايىنداۋ • 02 مامىر، 2019

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-مينيسترلەرى تاعايىندالدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن ەرجان جۇمات ۇلى جىلقىباەۆ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە، اقمادي ءادىل ۇلى سارباسوۆ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 02 مامىر، 2019

ب.سۇلتانوۆ جاتاقxاناداعى ورتتەن زارداپ شەككەندەرمەن كەزدەستى

قالا اكىمى ءتيىستى مەكەمەلەرگە جان-جاقتى كومەك كورسەتىپ، ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبىن انىقتاۋدى تاپسىردى دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

پرەزيدەنت • 02 مامىر، 2019

پرەزيدەنت الماتى وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەستى

جيىنعا زيالى قاۋىم، ارداگەرلەر مەن كاسىپوداق ۇيىمدارى، جاستار وكىلدەرى، ءماسليحات دەپۋتاتتارى جانە ءوڭىردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرى قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 02 مامىر، 2019

ەلوردادا جاتاقحانادان ءورت شىقتى

وقيعا ورنىنا قالا اكىمى باقىت سۇلتانوۆ باردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

حوككەي • 02 مامىر، 2019

​بۇگىن حوككەيدەن قازاقستان قۇراماسى وڭتۇستىك كورەيامەن كەزدەسەدى

نۇر-سۇلتان قالاسىندا شايبالى حوككەيدەن ءبىرىنشى ديۆيزيوننىڭ ا توبىنداعى الەم چەمپيوناتى جالعاسىپ جاتىر. بۇگىن قازاقستان قۇراماسى ءۇشىن ماڭىزدى ويىن بولماق دەپ حابارلايدى Olympic.kz.

ايماقتار • 02 مامىر، 2019

4 مامىر كۇنى استانادا جىلۋ بەرۋ ماۋسىمى اياقتالادى

قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردادا جىلىتۋ ماۋسىمى شتاتتىق رەجيمدە وتۋدە دەپ حابارلايدى قالالىق اكىمدىكتىڭ رەسمي سايتى.

ايماقتار • 02 مامىر، 2019

اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى وڭداسىن ورازالين تاريحشىلارمەن كەزدەستى

وبلىس اكىمى وڭداسىن ورازالين ءبىر توپ تاريحشىلاردى قابىلدادى. باسقوسۋعا اقتوبە، نۇر-سۇلتان، الماتى قالالارىنان كەلگەن تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسورلار قاتىستى. بۇل تۋرالى اقتوبە وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 02 مامىر، 2019

قازاقستان پرەزيدەنتى جۇمىس ساپارىمەن تالدىقورعان قالاسىنا كەلدى

پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ جۇمىس ساپارىمەن الماتى وبلىسىنىڭ ورتالىعى تالدىقورعان قالاسىنا كەلدى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي حابارلادى.