Egemen Qazaqstan
16604 ماتەريال تابىلدى

قازاقستان • 05 مامىر، 2019

قازاقستان مەن موڭعوليا تاماق قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ تۋرالى كەلىستى

اعىمداعى جىلدىڭ مامىر ايىندا ۆەتەرينارلىق جانە تاماق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قاجەتتى بىرلەسكەن شارالاردى تالقىلاۋ ماقساتىندا قازاقستاندىق ۆەتەريناريالىق قىزمەت وكىلدەرىنىڭ موڭعولياعا ساپارى جوسپارلانۋدا. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ايماقتار • 05 مامىر، 2019

2019 جىلى «ارالتۇز» قىتاي نارىعىنا شىعادى

قازىرگى تاڭدا «ارالتۇز» اق ءوز ءونىمىنىڭ 65% شەتەلگە شىعارادى. بۇل تۋرالى قىزىلوردا وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكونوميكا • 05 مامىر، 2019

قازاقستان-قىرعىزستان اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق نىعايا بەرەدى

بىشكەك قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ توراعاسى م. سۇلتانعازيەۆتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى جانىنداعى مەملەكەتتىك كەدەن قىزمەتىنىڭ توراعاسى ا. ونولبەكوۆپەن ەكىجاقتى كەزدەسۋى ءوتتى. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

تاعايىنداۋ • 04 مامىر، 2019

پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ بىرقاتار تاعايىنداۋلار جاسادى

پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اسكەرلەرىنىڭ جاڭا قولباسشىلارىن تاعايىندادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پرەزيدەنت • 04 مامىر، 2019

قاسىم-جومارت توقاەۆ حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتىن قابىلدادى

قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى دارحان قىدىرالىنى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ساياسات • 04 مامىر، 2019

​Nuclear Discussion Forum at the UN: Representatives of all nuclear-weapon-free zones to meet in Nur-Sultan

It is reported by the press service of MFA.

ايماقتار • 04 مامىر، 2019

قىزىلوردادا Iت-ەشەلون جوباسى جۇزەگە اسۋدا

جوبا اياسىندا 200 ادام ستارتاپتار مەن تەحنولوگيالىق كاسىپكەرلىك بويىنشا ءبىلىم الادى. وقۋ ۇدەرىسى سەمينارلار مەن ۆوركشوپتار، كەزدەسۋلەر مەن بيزنەس-ويىندار تۇرىندە ۇيىمداستىرىلادى. بۇل تۋرالى قىزىلوردا وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەكونوميكا • 03 مامىر، 2019

ونلاين باقىلاۋ اپپاراتىنىڭ تيىمدىلىگى

2020 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ تىركەۋ جانە دەرەكتەر جيناۋ فۋنكتسياسى بار ونلاين باقىلاۋ-كاسسالىق ماشينالارىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن. مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى وسى ماسەلەنى ءتۇسىندىرىپ بەردى.

رۋحانيات • 03 مامىر، 2019

گلينكا اتىنداعى مۋزىكا مەكتەبىنە ەستاي بەركىمباي ۇلىنىڭ ەسىمى بەرىلدى

ەكىباستۇز قالاسىنداعى گلينكا اتىنداعى مۋزىكا مەكتەبىنە ەستاي بەركىمباي ۇلىنىڭ ەسىمى بەرىلدى. بۇل تۋرالى كۇيشى قايرات ايتباەۆ ءوزىنىڭ فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.

ايماقتار • 03 مامىر، 2019

الماتى وبلىسىندا «Egemen Qazaqstan» گازەتىنىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويى اتاپ ءوتىلدى

«Egemen Qazaqstan» گازەتىنىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىن اتاپ ءوتۋدى ايماقتار اراسىندا العاشقى بولىپ الماتى وبلىسى باستادى.