Egemen Qazaqstan
16968 ماتەريال تابىلدى

رۋحانيات • 19 شىلدە، 2019

مايدان تۋدىرعان ءسوز

تاقىرىپ بىرەۋ بولعانمەن تارقاتۋ ءار قيلى، وقيعا بىرەۋ بولسا دا سەزىنۋ مەن سەزىندىرۋ وزگەشە. سوندىقتان دا ول – ادەبيەت. سوندىقتان دا ول ومىرشەڭ.

ايماقتار • 18 شىلدە، 2019

500-دەن اسا استانالىق تۇرعىن TazaQazaqstan اكتسياسىن قولدادى

نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمدىگى ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىمەن بىرگە 20 شىلدەدە نۇر-سۇلتانعا جاقىن ماڭداعى قوياندى سۋ قويماسىنىڭ جاعاسىن تازارتۋ جۇمىستارىنا قاتىسادى.

ايماقتار • 18 شىلدە، 2019

ەلوردادا فريلانسەرلەردىڭ جازعى مەكتەبى اشىلادى

22-29 شىلدە ارالىعىندا استانادا ەرەكشە مۇقتاج ادامدارعا ارنالعان فريلانسەرلەردىڭ جازعى مەكتەبى جۇمىس ىستەيتىن بولادى. جوباعا قاتىسۋ ءۇشىن تىركەلۋ 20 شىلدەدە اياقتالادى دەپ حابارلايدى قالالىق اكىمدىكتىڭ سايتى.

قوعام • 18 شىلدە، 2019

الماتىدا پوليتسيا، جەدەل جاردەم، ءورت ءسوندىرۋ ورتالىقتارى بىرىكتىرىلەدى

قوعامدىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرلان اۋكەنوۆ بىرىڭعاي 112 ديسپەتچەرلىك قىزمەتتىڭ جوباسى تۋرالى ايتىپ بەردى. بۇل تۋرالى قازاقپارات حابارلادى.

الەم • 18 شىلدە، 2019

يلون ماسكتىڭ Neuralink جوباسى ءجىپ يمپلانتتارىن ۇسىندى

يلون ماسكتىڭ Neuralink جوباسى ميعا قاۋىپسىز چيپتەر ورناتاتىن تەحنولوگيانى تانىستىردى.

ايماقتار • 18 شىلدە، 2019

سەنات دەپۋتاتتارى قاراتوبە اۋدانىنىڭ تىنىس-تىرشىلىگىمەن تانىستى

باتىس قازاقستان وبلىسىندا جۇمىس بابىنداعى ساپاردا جۇرگەن پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتتارى ەربولات مۇقاەۆ پەن ناريمان تورەعاليەۆ قاراتوبە اۋدانىنا بولدى. كەزەكتى سەسسيا جۇمىسىن قورىتىندىلاعان پارلامەنت دەپۋتاتتارى وڭىرلەردى ارالاپ، جۇرتشىلىقتىڭ تىنىس-تىرشىلىگىمەن تانىسۋ جانە مۇڭ-مۇقتاجىن انىقتاۋ ماقساتىندا ەلدى-مەكەندەردى ارالاۋدا.

پرەزيدەنت • 18 شىلدە، 2019

حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆقا حات جولدادى

مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنا حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى توماس باحتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتى كەلىپ ءتۇستى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي حابارلادى.

قوعام • 18 شىلدە، 2019

بىشكەكتە باق-تىڭ قوعامداعى ءرولى تالقىلاندى

17-18 شىلدەدە بىشكەك قالاسىندا ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ (ەقىۇ) باستاماسىمەن «بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ تسيفرلىق ترانسفورماتسيا جاعدايىنداعى ەركىندىگى جانە پىكىر الۋاندىعى» اتتى 21-ءشى ورتالىق ازيالىق باق كونفەرەنتسياسى ءوتتى.

ايماقتار • 18 شىلدە، 2019

IKOMEK109 قالالىق ورتالىعى جوبالىق باسقارۋدا حالىقارالىق دەڭگەيگە شىقتى

IKOMEK109 قالالىق مونيتورينگ ورتالىعى مەن ونىڭ قىزمەتكەرلەرى IPMA(International Project Management Association) جوبالارىن باسقارۋدىڭ حالىقارالىق ۇلگىسى بويىنشا حالىقارالىق سەرتيفيكاتتاۋدان ءوتتى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ سايتى حابارلادى.

ايماقتار • 18 شىلدە، 2019

الماتىدا قويما ورتەنىپ جاتىر

الماتىنىڭ جەتىسۋ اۋدانىندا قويما ورتەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى قازاقپارات حابارلادى.