Egemen Qazaqstan
16623 ماتەريال تابىلدى

رۋحانيات • 29 ماۋسىم، 2019

بۇگىن ەلوردادا ەربولات شالدىبەكوۆتىڭ كونتسەرتى وتەدى

بۇگىن ساعات 19.00-دە «قازاقستان» وكز كامەرالىق زالىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت قايراتكەرى ەربولات شالدىبەكوۆتىڭ «شىرقا، داۋسىم» اتتى كونتسەرتى وتەدى.

ايماقتار • 29 ماۋسىم، 2019

ۇيلەرى زارداپ شەككەن ارىس تۇرعىندارى ءۇشىن ۋاقىتشا لاگەر جاساقتالدى

توتەنشە جاعداي سالدارىنان ۇيلەرى زاقىمدانعان ارىس تۇرعىندارى مەكتەپتە جاساقتالعان ۋاقىتشا لاگەردە تۇرا الادى. بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ كەڭەسشىسى ساكەن قالقامانوۆ فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا جازدى.

سپورت • 29 ماۋسىم، 2019

ءمادي كاتەشوۆ بۇكىلالەمدىك جاعاجاي ويىندارىنا جولداما الدى

2019 جىلدىڭ قازان ايىندا كاتاردا وتەتىن ANOC World Beach Games ويىندارىندا قازاقستاننىڭ نامىسىن ءمادي كاتەشوۆ قورعايدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ رەسمي سايتى xابارلادى.

ايماقتار • 29 ماۋسىم، 2019

100-دەن استام ارىستىق جەتكىنشەك جازعى دەمالىسىن جامبىل جەرىندە وتكىزەدى

ارىس قالاسىنداعى جارىلىستان زارداپ شەككەن 100-دەن اسا بالا جامبىل وبلىسى جامبىل اۋدانى جاسوركەن اۋىلىندا ورنالاسقان «بولاشاق» جانە جۋالى اۋدانىنداعى «تاۋ سامالى» ساۋىقتىرۋ لاگەرلەرىنە اتتاندى. بۇل جونىندە وبلىس اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى xابارلادى.

سپورت • 29 ماۋسىم، 2019

الماتىلىق جاس فۋتبولشىلار يسپانياداعى تۋرنيردە جەڭىسكە جەتتى

الماتىلىق «ارىستان» فۋتبول كومانداسى بارسەلونادا (يسپانيا) وتكەن U-13 توبىنداعى Copa Cataluña تۋرنيرىندە جەڭىمپاز اتاندى.

قازاقستان • 29 ماۋسىم، 2019

29 ماۋسىمعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى

بۇگىن اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگىندە قۇبىلمالى اۋا-رايى ساقتالادى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» رمك xابارلادى.

ۇكىمەت • 28 ماۋسىم، 2019

اسقار مامين قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكتيۆىنە جاڭا اكىمدى تانىستىردى

پرەمەر-مينيستر اسقار مامين مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قىزىلوردا وبلىسى ءماسليحاتىنىڭ كەزەكتەن تىس وتىرىسىنا قاتىستى، وندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ قۋانىشبەك ىسقاقوۆتى ءوڭىر اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىنداۋ تۋرالى ۇسىنىسى جازىلعان حاتتى وقىپ بەردى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 28 ماۋسىم، 2019

سەنات باسشىسى جۋرناليستەردى ءتول مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى

پارلامەنت سەناتىنىڭ توراعاسى داريعا نازارباەۆا جۋرناليستەردى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرى كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قازاقستان • 28 ماۋسىم، 2019

مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن بىرنەشە ەلشى قىزمەتىنەن بوساتىلدى

قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ جارلىقتارىمەن قازاقستاننىڭ كۋۆەيت، بانگلادەش، پاكىستان ەلدەرىندەگى ەلشىلەرى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

تاعايىنداۋ • 28 ماۋسىم، 2019

قازاقستاننىڭ كۋۆەيت جانە پاكىستان ەلدەرىندەگى ەلشىلەرى تاعايىندالدى

مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن قازاقستاننىڭ كۋۆەيت جانە پاكىستان ەلدەرىندەگى ەلشىلەرى تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.