Egemen Qazaqstan
16623 ماتەريال تابىلدى

رۋحانيات • 30 ماۋسىم، 2019

ديماش قۇدايبەرگەن جەكە كونتسەرتىنەن تۇسكەن قاراجاتىنىڭ ءبىر بولىگىن ارىسقا اۋدارادى

ديماش قۇدايبەرگەن ەلوردادا وتكەن جەكە كونتسەرتىندە ارىس تۇرعىندارىنا كومەك رەتىندە قارجى اۋداراتىنىن ايتتى.

قازاقستان • 30 ماۋسىم، 2019

جەكسەنبىگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى

اتموسفەرالىق اۋا اعىنداردىڭ وتۋىنە بايلانىستى رەسپۋبليكانىڭ باتىسى مەن شىعىسىندا قۇبىلمالى اۋا رايى بولادى. جاڭبىر جانە نايزاعاي بولىپ، جەل كۇشەيەدى، بۇرشاق، داۋىل، سولتۇستىگىندە كەي جەرلەردە تۇمان كۇتىلەدى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» رمك xابارلادى.

قازاقستان • 30 ماۋسىم، 2019

ۇلتتىق بانك قازاقستاندىقتاردىڭ كرەديتىن جاۋىپ بەرۋ پروتسەدۋراسىن ءتۇسىندىردى

ۇلتتىق بانك كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەر بويىنشا بورىشتىق جۇكتەمەنى تومەندەتۋ شارالارى تۋرالى تۇسىنىكتەمە بەردى.

پرەزيدەنت • 29 ماۋسىم، 2019

مەملەكەت باسشىسى قايرات كەلىمبەتوۆتى قابىلدادى

كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنتىنە «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىن دامىتۋ ءۇشىن اتقارىلعان جۇمىستار مەن ورتالىقتى باسقارۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسىنا دايىندىق تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى xابارلادى.

ساياسات • 29 ماۋسىم، 2019

ەلباسى «Nur Otan» پارتياسىنىڭ ورتالىق اپپاراتىنا باردى

قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى «Nur Otan» پارتياسى توراعاسىنىڭ جاڭادان تاعايىندالعان ءبىرىنشى ورىنباسارىن تانىستىردى. بۇل تۋرالى تۇڭعىش پرەزيدەنت - ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى xابارلادى.

ساياسات • 29 ماۋسىم، 2019

قاسىم-جومارت توقاەۆ پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىلىق قۇرامىمەن كەڭەس وتكىزدى

مەملەكەت باسشىسى جيىنعا قاتىسۋشىلارعا پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ جاڭا باسشىسى قىرىمبەك كوشەرباەۆتى تانىستىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى xابارلادى.

ساياسات • 29 ماۋسىم، 2019

تۇركيا پرەزيدەنتى كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ اتىنا ارىس قالاسىندا بولعان قايعىلى وقيعاعا بايلانىستى تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى رەدجەپ تايپ ەردوعاننىڭ كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتى كەلىپ ءتۇستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى xابارلادى.

ايماقتار • 29 ماۋسىم، 2019

«كيەلى قازاقستان» سالت اتتىلار ەكسپەديتسياسى ءوز مارەسىنە جەتتى

«كيەلى قازاقستان» ەكسپەديتسياسى بۇگىن باياناۋىل ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان «جاسىباي» دەمالىس ورتالىعىنا تابان تىرەدى. بۇل 21-ماۋسىم كۇنى باستالعان شارانىڭ سوڭعى نۇكتەسى. سالت اتتىلاردى اۋىل تۇرعىندارى قۇشاق جايا قارسى الدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى xابارلادى.

ۇكىمەت • 29 ماۋسىم، 2019

ارىس قالاسىنىڭ ينفراقۇرىلىمى مەن تۇرعىن ءۇي قورى ءبىر ايدىڭ ىشىندە قالپىنا كەلتىرىلەدى

پرەمەر-مينيستر اسقار مامين پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ارىس قالاسىنا بارىپ، قالاداعى توتەنشە جاعدايدان زارداپ شەككەن تۇرعىن ءۇي ىقشاماۋداندارى مەن الەۋمەتتىك نىسانداردى ارالادى. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى xابارلادى.

ايماقتار • 29 ماۋسىم، 2019

«Atyraý radiosy»-نىڭ جاڭا راديوستۋدياسى اشىلدى

بايلانىس جانە اقپارات قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي اتىراۋدا «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديوكورپوراتسياسى» اق اتىراۋ وبلىستىق فيليالىنا قاراستى «Atyraý radiosy»-نىڭ جاڭا راديوستۋدياسى اشىلىپ، جاڭا راديوتاراتقىشى ىسكە قوسىلدى.